Aanpak overvolunteering in gezonde vrijwilliger studies

 In Nieuws

Binnen de Fase I units in Nederland, maar ook in België en Duitsland wordt gebruik gemaakt van een systeem waarmee te frequente deelname van vrijwilligers wordt gecontroleerd. Aan het aantal deelnames per jaar alsook de deelname sinds de vorige keer worden eisen gesteld, zowel door de units zelf alsook door de klanten middels het protocol. Controle vindt plaats op basis van registraties door alle aangesloten onderzoekscentra. De uitkomst van de check is een ja of nee qua geschiktheid.

Als fase I werkgroep zijn we al langere tijd bezig om te kijken naar de mogelijkheden om het systeem dat nu gebruikt wordt, te vervangen omdat het niet voldoen aan onze eisen en wensen.

Deelnemende onderzoekscentra uit België, Duitsland en Nederland (de laatste verenigd in de ACRON werkgroep) hebben samen gezocht naar een alternatief en we denken dit gevonden te hebben. Het systeem is gebruiksvriendelijk en voldoet aan alle wensen. Dat is mooi nieuws en op dit moment wordt er gewerkt aan review van contracten en andere praktische zaken.

Rest ons nog het nemen van een belangrijk besluit en dat is dat alle huidige gebruikers afstappen van het huidige systeem en overstappen op het nieuwe. Dat besluit wordt binnen afzienbare tijd verwacht.

Rick Nijssen, voorzitter ACRON Fase I werkgroep

 

 

Recent Posts