ACRON bestuursupdate

 In Nieuws

Het is weer voorbij die mooie zomer. Tijd om zover dat al niet is gebeurd na de vakantieperiode weer met enthousiasme en goede moed de 2de helft van 2018 tot een goed einde te brengen.

In ons werkveld is veranderende regelgeving iets dat veelvuldig voorkomt en de nieuwe AVG is er een die ook onze bedrijfstak behoorlijk bezighoudt. Dit geldt uiteraard ook voor onze eigen ACRON-organisatie, en aangezien we diverse signalen hebben opgepikt uit het werkveld dat de implementatie vanuit verschillende invalshoeken anders wordt geïnterpreteerd hebben we ook besloten om aan de AVG (of GDPR zo u wilt) extra aandacht te besteden in onze najaarsbijeenkomst op 22 november a.s.

Het aankomende jaarlijkse DCRF-congres (op 26 september a.s. in Ede) heeft diverse interessante onderwerpen (ook wederom o.a. regelgeving), welke ook voor onze leden interessant zijn. Hierbij valt te denken aan de ECTR-implementatie, onderzoek bij kinderen, de nieuwe medical device richtlijn (MDR 2020) en een kijkje in de keuken bij vanuit VWS met betrekking tot de komst van de EMA naar Amsterdam.

Ik neem deze bestuursupdate ook graag even ter hand om nogmaals aandacht te vragen voor het feit dat we op zoek zijn naar nieuwe bestuursleden om onze slagkracht verder te vergroten en nodig eenieder dan ook van harte uit om contact met een van de huidige bestuursleden danwel secretariaat op te nemen voor een vrijblijvend gesprek.

Roger Legtenberg, ACRON Bestuur

Recent Posts