ACRON Bestuursupdate

 In Nieuws

Afgelopen jaren is er in het regellandschap van onderzoekend Nederland (en de EU) een hoop veranderd. We zijn al enkele jaren bezig met het voorbereiden op de introductie van de ECTR. We hebben vorig jaar, na ruim twintig jaar, een update van de GCP gehad, en een nieuwe medical device regulation is van kracht geworden. En nu gaan we volgende week, na eveneens ongeveer twintig jaar, afscheid nemen van de WBP om de nieuwe AVG (of GDPR zo u wilt) te omarmen.

De ECTR lijkt een geval apart, iedere keer als de implementatie dichterbij komt dan schuift hij weer door naar achter. De GCP en MDR waren goed gereguleerd, geschreven voor onze business en derhalve mijns inziens niet zo heel spannend (maar dat ligt ook alweer een jaar achter ons). Maar die AVG, dat vind ik nog wel een spannende. De verordening is bepaald niet geschreven naar onze bedrijfstak, maar heeft wel een behoorlijke impact. Hoe zit het bijvoorbeeld met alle databases die we door de jaren heen opgebouwd hebben, waar bijvoorbeeld in het informed consent niets stond vermeld over bewaartermijnen van data? Of nog zo een, het recht om vergeten te worden, hoe gaan we dat hanteren?

Wellicht gaat het zoiets zijn als de millenniumbug ruim 18 jaar geleden. Volgende week vrijdag komt de zon op, de verordening wordt van kracht, en het weekend zal beginnen…

Bart Scheerder
ACRON Bestuur

Recent Posts