ACRON en DCRF bundelen krachten op 9 juni a.s.

 In Nieuws

De ACRON verzorgt al jaren een symposium waarbij we relevante onderwerpen binnen de wereld van klinisch onderzoek in Nederland voor het licht willen brengen. Dit jaar organiseert de ACRON symposium commissie (voor deze gelegenheid bestaande uit Angela Bodewes-Claessen, John Blank en Trea van der Galiën) het voorjaarssymposium in nauwe samenwerking met de DCRF. Vanuit de gedachte dat we samen meer kunnen bereiken als het gaat om de veranderingen in het toetsingsproces van klinisch geneesmiddelenonderzoek voor de op komst zijnde EU regelgeving, hebben we de krachten gebundeld. Een plenaire sessie met informatie over de ECTR zal opgevolgd worden door een interactieve sessie waarbij een voorstel voor standaardisatie en harmonisatie van het proces beoordeling Lokale Haalbaarheid aan de orde komt.

Vanuit allerlei partijen betrokken bij klinisch onderzoek in Nederland hebben we ondertussen inschrijvingen ontvangen. Zo is er ondertussen een ruime vertegenwoordiging vanuit de ziekenhuizen (NFU en STZ) met afgevaardigden vanuit de trialbureaus, kwaliteitsfunctionarissen, ziekenhuisapothekers en onderzoekers, vanuit de METCs, vanuit farma bedrijven en CROs.

KLIK HIER VOOR HET PROGRAMMA

De inschrijving is gesloten. Je kunt je op de dag zelf ook NIET meer inschrijven.

 

Recent Posts