ACRON GDPR update

 In Nieuws

Het zal weinig ACRON-leden zijn ontgaan dat de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) op 25 mei 2018 is ingetreden.

De AVG is een Europese verordening met als doel de bescherming van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te garanderen alsook om het vrije verkeer van gegevens binnen de Europese interne markt te waarborgen. De verordening geldt wereldwijd voor alle ondernemingen en organisaties die persoonsgegevens bijhouden en verwerken van natuurlijke personen in de Europese Unie.

De invoering van de AVG heeft voor een aantal ACRON leden grote gevolgen gehad; zo moesten procedures en contracten worden gecontroleerd en aangepast om te voldoen aan deze nieuwe wet. Ook de ACRON heeft haar eigen organisatie door laten lichten en “AVG-proof” gemaakt.

Om haar leden te helpen bij de kennis en toepassing van de AVG heeft de ACRON heeft tijdens haar najaarsvergadering in november 2018 hierbij uitgebreid stilgestaan. De juriste Judy Jordaan gaf een presentatie over de bedrijfsjuridische aspecten van AVG. En Loes Markensein, stafjurist van de CCMO, gaf een presentatie over de AVG vanuit het perspectief van de regelgevende instantie.

Inmiddels is duidelijk dat de AVG op sommige punten verschillend kan worden geïnterpreteerd met als gevolg dat samenwerkende partijen andere eisen stellen aan bijvoorbeeld contract en PIF. De ACRON volgt de CCMO in haar interpretatie en toepassing van de AVG. Een goede handleiding is te vinden op de CCMO website waarop recent een Q&A is gepubliceerd die gedetailleerd ingaat op het toepassen van de AVG.

https://www.ccmo.nl/onderzoekers/wet-en-regelgeving-voor-medisch-wetenschappelijk-onderzoek/wetten/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg.


Het ACRON bestuur

Recent Posts