ACRON – it’s amazing!

 In Nieuws

Bij de ACRON houdt men niet van saaie ALV’s. Dat bleek tijdens de goed bezochte Algemene Ledenvergadering van vrijdag 9 juni 2017. In plaats van een ‘praatje te houden’, nodigde het bestuur de aanwezige leden uit voor een levendige discussie over hun branchevereniging.

Uiteraard moet er tijdens een ALV worden gesproken over bestuurlijke formaliteiten. Maar na de constatering dat de financiën van de organisatie pico bello in orde zijn en het jaarverslag akkoord, was het tijd voor actie.

Actie in de vorm van een aantal interactieve presentaties, waarin leden van de actieve ACRON werkgroepen vertelden over de activiteiten en het nut van deze activiteiten voor de leden. Aanwezigen stelden vragen, gaven feedback en input op de activiteiten en constateerden dat de organisatie goed op weg is. De ACRON professionaliseert, en de leden profiteren daar van.

Een mooi voorbeeld is de user acceptance test van de nieuwe EMA portal in Londen. Alléén leden van bij EUCROF aangesloten brancheorganisaties zijn in de gelegenheid gesteld zich aan te melden, en de ACRON is enorm trots dat een van haar leden is uitgekozen om in select gezelschap mee te testen. Door mee te denken en te praten in werkgroepen van belangrijke stakeholders en te participeren in allerhande initiatieven, behartigt de ACRON de belangen van de Nederlandse CRO’s op nationaal en internationaal niveau.

De ACRON heeft de ambitie om 80% van de in Nederland gevestigde CRO’s – groot en klein – te vertegenwoordigen. Door de veranderende Europese wet- en regelgeving op het gebied van klinisch onderzoek liggen er kansen! Door deze gezamenlijk op te pakken, kunnen die kansen nog beter worden benut.

Op woensdag 8 november 2017 staat de volgende ALV op de agenda. We verheugen ons er nu al op…

Recent Posts