ACRON-symposium in teken ‘Nederland als onderzoeksland’

 In Nieuws

Op 27 november mochten we als ACRON gebruik maken van de gastvrijheid van ons ACRON lid CHDR voor het houden van onze ledenvergadering met aansluitend het najaarssymposium.

Het doel van het najaarssymposium was om met elkaar te spreken over “Nederland als onderzoeksland”, waar liggen de kansen en waar zitten de uitdagingen. Om inzicht te krijgen in de uitdagingen hierbij, werd dit zowel vanuit het CRO-perspectief als vanuit het farma-perspectief gepresenteerd, waarbij concrete voorbeelden werden gegeven van een aantal pijnpunten en waarbij ook alternatieven werden geboden hoe we dit zouden kunnen oplossen. Dit alles bleek een dankbaar onderwerp voor discussie. Vrijwel alle 45 aanwezigen vanuit CROs, farma, UMC en research sites deden actief mee aan de discussie en gaven hun input, suggesties en mogelijke oplossingen. Het was enorm nuttig om dit met elkaar te bespreken!

Met de aanwezigheid en bijdragen van Dineke Amsing (Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen) en Bart Scheerder (ACRON) worden de besproken punten ook meegenomen in de Strategische Agenda 2020 – 2023 waar zij, samen met andere geledingen binnen de DCRF, aan werken.

Na het symposium was er uiteraard ook ruimte voor een netwerkborrel en was er bovendien een rondleiding georganiseerd door het CHDR.

We kijken terug op een geslaagde en interactieve middag met onze leden!

Recent Posts