Actieve participatie van leden centraal in 2020

 In Nieuws

Op 21 januari kwam het ACRON bestuur bijeen om met elkaar stil te staan bij de visie, de missie en de activiteiten voor 2020.

Vorig jaar heeft Esther Lorié, een stagiair van de VU, ons voorzien van een goede analyse over waar ruimte is voor verbetering van ons functioneren als ACRON. Actieve participatie van onze leden kwam daarin nadrukkelijk naar voren.

Eén van de concrete acties die we op dit vlak ondernemen, is de nieuwe werkgroep Communicatie, waarover we in de ALV al iets hebben verteld. In juni 2020 is de kick-off.

Waar wil de ACRON in 2020 nog meer mee aan de slag gaan?

  • EMA is intussen gesetteld in Amsterdam: hoe plukken we daar als Nederland onderzoeksland de vruchten van?
  • Hoe draagt ACRON bij aan het optimaal functioneren van de DCRF?
  • Wat kunnen we doen om onze leden beter te betrekken, en wie zijn onze leden?
  • Wat zijn de belangrijkste lobby boodschappen die we als ACRON moeten uitdragen?
  • Hoe kunnen we het besluitvorming over het afschaffen van de verplichte gang langs het GMO loket versnellen?
  • Hoe kunnen we effectief omgaan met de personeelstekorten die er momenteel zijn en welke carriere perspectieven kunnen we binnen de branche aanbieden aan bijvoorbeeld toekomstig CRA’s?

Tijdens het aankomende 25 jarig jubileum congres (nieuws volgt!) komen we hier vast uitgebreid op terug.

Recent Posts