Ben jij op zoek naar een leuke uitdaging?

 In Nieuws

De ACRON wil zich als branchevereniging voor alle klinische CRO’s en freelancers in Nederland goed (blijven) profileren. Hierbij speelt zichtbaarheid en communicatie naar onze leden maar ook naar externe partijen een belangrijke rol. In de afgelopen 2 jaar hebben we al veel kunnen doen. Zo is er een stap gezet naar een digitale versie van het ACRON jaaroverzicht, is de ACRON website gemoderniseerd en zijn we gestart met een nieuwsbrief nieuwe stijl. Dit alles wordt georganiseerd door de ACRON Communicatie Commissie. Maar we kunnen het niet alleen, kom jij ons helpen? Of heb je een collega die handig is met online, websites, Mailchimp en andere communicatie tools? Meld je snel!

Tot nu toe hebben we alle activiteiten met 3 personen goed kunnen organiseren maar helaas heeft Marieke Meulemans (GCP Central) onlangs aangegeven voorlopig onvoldoende tijd hiervoor vrij te kunnen maken. We zijn  daarom als ACRON Communicatie Commissie op zoek naar versterking. En willen we via deze weg Marieke enorm bedanken voor haar werkzaamheden tot nu toe! Zonder haar bijdrage was de professionalisering van het  ACRON jaaroverzicht, de nieuwsbrief en de website een stuk lastiger tot stand gekomen.

Dus ben jij op zoek naar een leuke uitdaging? Wil je graag meehelpen om de zichtbaarheid van de ACRON te vergroten, meewerken aan de ACRON nieuwsbrief en meedenken aan hoe we de ACRON activiteiten nog verder onder de aandacht kunnen brengen, neem dan contact op met het ACRON secretariaat (info@acron.nl).

We zoeken vooral ACRON leden die affiniteit hebben met presenteren, schrijven van teksten en het leuk vinden om creatief bezig te zijn. Kennis van digitale media is natuurlijk mooi meegenomen maar zeker geen vereiste. Het zou heel fijn zijn om vertegenwoordiging te krijgen vanuit de verschillende functies in het klinisch onderzoeksveld (monitoring, project management, registratie, safety, lab, data management, consulting, etc.), zodat de ACRON communicatie goed aansluit bij de verschillende behoeftes die er zijn.

We horen graag van je!

Recent Posts