Mag ik u even voorstellen aan: De ClinOps werkgroep

 In Nieuws

De ClinOps werkgroep bestaat momenteel uit acht leden. De leden komen vanuit verschillende achtergronden van grote CRO tot trainingsbureau die werkt aan (e)-learning innovaties in de praktijk van de GCP professional. De werkgroep komt circa viermaal per jaar bijeen en zo nodig ad hoc in geval van problematiek wat dit jaar nog niet nodig is geweest.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden:

  • Angela Bodewes-Claessens, Director Clin Ops (INC Research) – chair
  • Nicole Oesterholt, SI&A Sr. Country Manager (PPD)
  • Corien Vermeulen, Ass. Director, Clinical Operations  (PAREXEL)
  • Anne-Marie Saarloos, Sr. CRA Manager (MedPace)
  • Joost Planken, Manager Clin Ops (QuintilesIMS)
  • Theo Huizenga, Sr. Manager Clinical Operations  (ICON)
  • Ingeborg Boddeke, Director Content & Customer Care (GCP Central)
  • Arlette Horn, Manager Clinical Operations (QuintilesIMS)

Vanaf 2013 heeft de ACRON Clinops groep tweemaal per jaar een overleg samen met de VIG Clinops groep. Dit is een enorme plus omdat veel thema’s overlappen en gezamenlijk meer bereikt kan worden. Een belangrijk resultaat t.a.v. EPD is het tekstvoorstel voor aanpassing CTA en een concept brief om de toegang van CRAs tot EPDs te versnellen. Verder is er overleg met NVZA over een aantal apotheek gerelateerde onderwerpen zoals trainingen voor IXRS systemen, omgang met IXRS codes, melden van temperatuurdeviaties. Door de nauwe samenwerking is er ook regelmatig contact tussen de ACRON en VIG werkgroepleden bij praktische vragen, om ideeën uit te wisselen of input te verzamelen over een specifiek probleem in een bepaald ziekenhuis.

De grote thema’s die spelen zijn daarnaast veelal ondergebracht bij verschillende DCRF werkgroepen. Dit betekent dat naast de ACRON en VIG met verschillende andere stakeholders contact is en gewerkt kan worden aan oplossingen. De samenwerking met de diverse partijen geeft een extra positieve dimensie; er worden duidelijke doelen geformuleerd en er kan dan ook meer bereikt worden om Nederland als onderzoeksland optimaal te laten functioneren. Het is namelijk nog steeds een enorme uitdaging om in het complexe veld van klinisch onderzoek veranderingen te tot stand te brengen. Maar zoals gezegd alle beetjes helpen, het geeft voldoening om een bijdrage te leveren en het is boeiend om in dit veld actief te zijn.

 

Recent Posts