Inspectieresultaten IGZ gepubliceerd

 In Nieuws

In 2011 publiceerde het RIVM het rapport Contract Research Organisaties in Nederland met als ondertitel “Inventarisatie en kwaliteitsniveau”. Het rapport concludeerde onder andere dat het beeld van de CRO’s in Nederland was dat er op een hoog kwaliteitsniveau werd gewerkt. Verder gaf het rapport een aantal aanbevelingen waaronder het advies dat een register van CRO’s in Nederland zou bijdragen aan het overzicht over de markt.

Voor de IGZ, opdrachtgever van dit rapport, was het aanleiding om een aantal inspecties bij onze CRO vakgenoten uit te voeren. Zij stuurden eind 2012 een uitgebreide vragenlijst rond aan 157 organisaties. 119 daarvan werden ingevuld en ingediend waaruit 69 CRO’s naar voren kwamen die voldeden aan de definitie van CRO en die in Nederland betrokken waren bij geneesmiddelenonderzoek, eventueel vanuit een vestiging in het buitenland.

Tijdens de ACRON najaarsbijeenkomst van vorig jaar presenteerde de IGZ haar resultaten aan ons, waarbij naar voren kwam dat er, naast een aantal aandachtspunten / leerpunten, over het algemeen op een goed kwaliteitsniveau wordt gewerkt door CRO’s in Nederland. Inmiddels zijn de resultaten ook publiek gemaakt en kunt u dezeterugvinden via de onderstaande link.

http://www.igz.nl/onderwerpen/geneesmiddelen/klinisch-onderzoek/inspectieresultaten-klinisch-onderzoek/index.aspx