DCRF werpt blik op haar toekomst

 In Nieuws

De rol die de DCRF vervult in het domein van het mensgebonden medisch wetenschappelijk onderzoek is de afgelopen jaren aanzienlijk uitgebreid. De overheid, de ziekenhuizen, de patiënten en het bedrijfsleven vinden elkaar steeds beter via deze koepel en met activiteiten zoals de implementatie van de ECTR laat de DCRF ook haar waarde aan het veld zien.

De organisatievorm en de financiën van de DCRF zijn de afgelopen jaren echter onvoldoende mee ontwikkelt. De komende periode gaan de partners die zijn verenigd in de DCRF zich bezinnen; hoe richten we de DCRF toekomstbestendig in om de groeiende rol ook in de komende jaren succesvol te vervullen.

Wij als ACRON, inclusief het bestuur, zullen ook ons moeten bezinnen hoe wij de veranderende rol van de DCRF zien en hoe die zich tot de ACRON verhoudt.

 

Recent Posts