De ACRON bij Nieuwspoort event

 In Nieuws

Foto: Annelien Nijland

 

Woensdag 19 juni organiseerde de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen een bijeenkomst in de Nieuwspoort waarin de stakeholders betrokken bij klinisch onderzoek bij elkaar kwamen en met elkaar in gesprek zijn gegaan over hoe we Nederland koploper kunnen maken of laten blijven. Het begon met vier interessante inleidingen vanuit een universitair medisch centrum, de farma en het patiënt perspectief. Daarna was er ruimte voor een paneldiscussie met Tweede Kamerleden Arno Rutte (VVD) en Joba van den Berg (CDA), Henk Kamsteeg (DCRF) en Bart Scheerder (ACRON). Er kwam een goed gesprek op gang over een aantal uitdagingen waar we in Nederland voor staan. Denk hierbij aan zaken als het verplicht stellen van de standaard CTA. Een ander onderwerp was het proces van lokale uitvoerbaarheid, wat beter afgestemd moet worden tussen verschillende ziekenhuizen of wellicht zelfs overbodig kan worden gemaakt!

Aan het einde werd een oproep gedaan aan de politiek om oplossingen voor een aantal pijnpunten te formaliseren en in wet- of regelgeving vast te leggen. Het veld werd daarop door hen uitgedaagd om met een strategisch plan te komen waarin de pijnpunten geadresseerd en omgezet worden in concrete procedures en werkwijzen. Als we met een breed gedragen plan komen, gaan zij daarmee voor ons aan de slag. Het is belangrijk dat CRO’s daarin een belangrijke stem hebben want uiteindelijk worden veel van de procedures door CRO’s uitgevoerd. Bovendien: hoe competitiever Nederland is, hoe meer studies er naar Nederland komen en daar varen we allemaal wel bij.

Jouw stem is belangrijk hierin! Dus sluit je aan bij de ACRON werkgroepen, meld je aan voor onze nieuwsbrief, zorg dat je collega’s de nieuwsbrieven lezen en kom naar de ACRON events!

Bij het ACRON event in november willen we gastheer zijn van heel Nederland onderzoeksland. Het doel is om net als in voorjaar 2017 weer eens met alle partners in de keten in gesprek te gaan. Zo kunnen we onze bijdrage doen aan dat strategisch plan. De Save the Date volgt binnenkort!

Bart Scheerder
Voorzitter ACRON bestuur

Recent Posts