De ACRON heeft zich actief aangesloten bij de EUFEMED

 In Nieuws

Sinds begin 2017 is de ACRON lid van EUFEMED als associate member. EUFEMED (European Federation for Exploratory Medicines Development; http://www.eufemed.eu) is een federatie van organisaties die actief zijn op het gebied van klinische fase 1 onderzoek / klinische farmacologie en is actief als koepel voor Europese Fase 1 instituten bijvoorbeeld voor lobby bij EMA voor de EU regelgeving betreffende fase 1 onderzoek. Het is een nog jonge vereniging en sinds de oprichting in 2015 zijn er 4 leden aangesloten uit België, Duitsland, Frankrijk en de UK.

Recent is de ACRON werkgroep fase 1 dus ook toegetreden als associate member (geen stemrecht, wel spreekrecht) en ondertussen hebben we via de bestuursverkiezingen ook een positie in het bestuur kunnen bemachtigen met Izaak den Daas (QPS) als penningmeester. De ACRON wenst Izaak veel succes met zijn werkzaamheden als Europees bestuurslid en ziet dit als een mooie kans om het onderzoeksklimaat voor vroege fase studies in Nederland positief te stimuleren.

Recent Posts