Delen van CTA ervaringen en knelpunten

 In Geen categorie

Tijdslijnen voor Clinical Trial Agreement (CTAs) zijn nog steeds lang en processen niet altijd consistent binnen en tussen ziekenhuizen.  Ondanks de introductie van de standaard modelovereenkomst blijken er in de dagelijkse praktijk toch nog knelpunten te blijven bestaan.

De modelovereenkomst is in eerste instantie gelanceerd voor de STZ en algemene ziekenhuizen. Ondertussen is er ook een akkoord bereikt met de NFU en daarmee zijn alle partijen aangesloten bij de modelovereenkomst. Voor heel Nederland geldt nu één modelovereenkomst. De modelovereenkomst is opgesteld in samenwerking tussen partijen die zijn verenigd in de DCRF (Dutch Clinical Research Foundation) en de template is beschikbaar via de DCRF website: http://dcrfonline.nl/werkgroepen/clinical-trial-agreement/.

Het samenwerkingsverband is sinds de introductie blijven bestaan en het  proces en de implementatie van de modelovereenkomst wordt nauw gevolgd. Ervaringen en knelpunten kunnen centraal gemeld worden en worden regelmatig geëvalueerd. Voor de ACRON is de afvaardiging geregeld in de persoon van Caroline Eilering (Quintiles). Caroline zal de ACRON en dus de CRO belangen behartigen tijdens de evaluatie momenten. De eerstvolgende vergadering staat gepland voor 7 maart a.s. en om goed voorbereid aan te sluiten bij deze evaluatie meeting, horen wij graag de problemen waar jullie tegenaan lopen. Ook de positieve ervaringen zijn van harte welkom.

Graag jullie feedback uiterljk op vrijdag 3 maart a.s. ter attentie van het ACRON secretariaat (centrale meldpunt): info@acron.nl.

Recent Posts