Een uniforme modelovereenkomst beschikbaar

 In Nieuws

De laatste stap is gezet voor een standaard contract template voor alle Nederlandse ziekenhuizen.

Vanuit de ClinOps werkgroep kunnen we u als volgt informeren. Zoals een deel van jullie ongetwijfeld al heeft meegekregen is begin juli een persbericht uitgegaan () met zeer goed nieuws: er is een akkoord bereikt met de NFU en daarmee zijn alle partijen aangesloten bij de modelovereenkomst. Voor heel Nederland geldt nu een modelovereenkomst, met andere woorden alle Nederlandse ziekenhuizen hebben via hun koepel aangegeven de modelovereenkomst te accepteren. De modelovereenkomst is beschikbaar op de Nefarma website bij “Kennis en onderzoek” of rechtstreeks via deze link http://www.nefarma.nl/cms/showpage.aspx?id=20940(http://www.nefarma.nl/website/dossiers/klinisch-onderzoek) en geldt als standaardovereenkomst. De oude standaardovereenkomsten komen daarmee te vervallen.

Het struikelblok: de geheimhoudingstermijn, betreft nu een keuze tussen 5 of 10 jaar geheimhouding (zie clause 19.7). Met deze toevoeging was het ook voor NFU mogelijk aan te sluiten. Dit geeft wat meer flexibiliteit.

Eind dit jaar komt de CTA-reviewgroep weer bij elkaar om het gebruik te evalueren en indien nodig de modelovereenkomst te updaten. We hebben als ACRON nog geen vertegenwoordiger hiervoor beschikbaar, dus bij interesse graag contact opnemen met het ACRON secretariaat.
Aan u allen het dringende verzoek binnen jullie organisaties uit te dragen deze standaardovereenkomst te gebruiken. Een belangrijk doel van dit uniforme contract is om onderzoek in Nederland sneller te kunnen starten. De huidige vertraging door hoge administratieve last en lange procedures is een serieuze bedreiging voor onderzoek in Nederland. We verwachten dat het uniforme contract voor heel Nederland er toe zal bijdragen dat Nederland nog aantrekkelijker wordt voor (inter-)nationaal klinisch onderzoek. Daardoor worden onderzoekers en patiënten eerder betrokken bij de nieuwste behandelmethoden en geneesmiddelen. Bij de totstandkoming van het nieuwe uniforme contract is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de werkwijze in de dagelijkse praktijk. Bedrijven, ziekenhuizen en artsen moeten er goed mee overweg kunnen.

Een oproep ook aan alle ACRON leden om deze boodschap te verspreiden binnen de eigen organisatie en vooral bij degenen die zich bezig houden met de contract onderhandelingen met Nederlandse ziekenhuizen.