EMA naar Amsterdam

 In Nieuws

Zoals vermeld in onze vorige nieuwsbrief, is de verhuizing van Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) naar Amsterdam in 2019 een feit. Maar wat vinden wij hiervan en wat is de verwachtte impact op CRO’s in Nederland? De ACRON heeft een aantal leden gevraagd hoe zij hier tegenaan kijken. Hun reacties lees je hier.

Nico Riegman, PhD, Clinical Research Consultant (TAPAS Group):
De vraag is makkelijk gesteld, maar een antwoord geven valt niet mee. Het is (wat mij aangaat) ‘koffiedik kijken’ of ‘kristallen bol gluren’. Ik beperk me even tot de (zeer) kleine CRO’s waar de TAPAS Group deel van uitmaakt (we zijn met z’n 5-en). Heeft het feit dat de EMA straks in Amsterdam zit voor ons impact als kleine CRO impact? Ik denk het niet. We hebben nooit met de EMA van doen als kleine partij en of ze nu in Londen, Amsterdam of Timboektoe zitten, maakt wat dat aangaat helemaal niets uit. Ik verwacht ook niet dat we daardoor andere klanten gaan krijgen of meer of minder klanten. Niet in ons ‘werkveld’. Ik kan me wel voorstellen dat er iets gaat veranderen voor CRO’s die wel (regelmatig) contact onderhouden met de EMA voor hun klanten. Omdat ze in de nabije toekomst op ‘steenworp’ afstand zitten van de EMA, is het voorstelbaar dat ze meer klanten gaan krijgen die juist bij hen aan de deur kloppen als ze ondersteuning op dat vlak nodig hebben. Maar voor ons zelf als TAPAS Group zal er zeer waarschijnlijk helemaal niets veranderen.

Marije Faber (ICON Nederland):
ICON NL is zeer verheugd dat de EMA naar Amsterdam verhuisd. We verwachten dat dit positieve energie geeft aan het klinisch onderzoeksklimaat in Nederland. De reuring zal zorgen voor meer bekendheid en meer informatie over de onderzoekskant van geneesmiddelenontwikkeling. ICON als global CRO zal niet direct beïnvloed worden door deze verhuizing. We blijven onze klanten begeleiden in hun contacten met de EMA ongeacht de locatie.

Medewerker Medpace Netherlands B.V.:
We zijn heel blij met de komst van de EMA naar Nederland, hoewel het voor Medpace niet direct consequenties zal hebben. Wij hebben niet alle afdelingen ook in Nederland, waardoor dit effect niet direct merkbaar is. Wel denk ik dat het voor de industrie, de expertise in Nederland aantrekkelijk is en wel een belangrijke factor is. Dus meer de neveneffecten als het directe belang van deze locatie eigenlijk.

 

 

Recent Posts