Groningse visie op klinisch onderzoek in Nederland

 In Nieuws

In zijn hoedanigheid als lid van het DCRF Algemeen bestuur is Bart geïnterviewd voor de reeks ‘maak kennis met’. Het interview werd afgenomen in combinatie met DCRF Dagelijks bestuurslid Joost Keers, hoofd van het Wetenschappelijk Instituut van het Martini Ziekenhuis in Groningen.

In de interviews bespreken de twee Groningers diverse onderwerpen. Zo komen de voorbereiding op de ECTR, voor- en nadelen van standaardiseren, de sleutelpositie van het wetenschapsbureau bij klinisch onderzoek, andere soorten onderzoek, digitalisering, patiëntenparticipatie en de toegevoegde waarde van de DCRF aan bod. Het resultaat is 7 korte, informatieve video’s die je hier kunt vinden.

Recent Posts