Health-RI: Nederlandse infrastructuur voor medisch onderzoek in ontwikkeling

 In Nieuws

Ruim twee jaar geleden werd Health-RI aan het brede(re) publiek gepresenteerd. Health-RI (RI; Research Infrastructure) beoogd in Nederland de infrastructuur voor medisch onderzoek duurzaam en excellent te maken om het fundament te leggen voor de toekomst van personalized health. Anno 2017 ligt er inmiddels een uitgebreid businessplan waarin beschreven wordt hoe de komende jaren invulling wordt gegeven aan deze ambitie. Zeker in de academische setting heeft dit veel aandacht.

Vrijdag 8 december was het derde jaarcongres van Health-RI die werd bezocht door ruim 300 geïnteresseerden, waar de meesten vanuit een meer academische omgeving komen. Health-RI heeft duidelijk momentum en, indien succesvol, kan Nederland als onderzoeksland substantieel versterken wat ook in onze bedrijfstak positieve effecten zal hebben. Waar we nog wel naar moeten kijken is wat de rol van onze branche is in Health-RI en hoe Health-RI de omvangrijke R&D investeringen in de private sector geïntegreerd kunnen worden in dit nieuwe ecosysteem.

Tijdens deze bijeenkomst hebben kernpartners zoals de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en de Federatie Medisch Specialisten, symbolisch een bouwsteen geplaatst om dit platform te ondersteunen. Zie foto.

Recent Posts