Internet consultatie Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal – 15 juni deadline voor commentaren vanuit het veld

 In Nieuws

U bent wellicht reeds op de hoogte van het wetsvoorstel voor de Wet zeggenschap lichaamsmateriaal. Er is momenteel een internetconsultatie waarbij we input kunnen leveren op dit conceptvoorstel. Echter het is (weer) kort dag: de consultatie sluit op 23 juni.

De ClinOps werkgroep van de ACRON en Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen hebben een gezamenlijk initiatief opgezet om te inventariseren wat namens de leden zou moeten worden ingebracht in de momenteel lopende consultatie. Hierbij wordt er gezamenlijk met juristen gekeken naar de mogelijke consequenties van het wetsvoorstel voor klinisch onderzoek. Deze juristen hebben geadviseerd om daadwerkelijk input te geven via de internetconsultatie. Er is daarom een lijst met vragen ontwikkeld om te inventariseren wat namens de leden van de ACRON en de Vereniging zou moeten worden ingebracht in de momenteel lopende internetconsultatie.

In verband met het eindigen van de internetconsultatie op 23 juni 2017 verzoeken wij u vriendelijk indien mogelijk uw eventuele input uiterlijk 15 juni 2017 aan de Vereniging te doen toekomen via jz@innovatievegeneesmiddelen.nl.

Hierbij de presentatie van de Vereniging alswel de vragenlijst.

Meer informatie aangaande de Wet Zeggenschap Lichaamsmateriaal is te vinden via de website van de Rijksoverheid.

Recent Posts