Leden aan het woord: Lidija Smits, senior CRA

 In Nieuws

De ACRON wil graag meer bekendheid creëren rond het werk wat door haar leden wordt uitgevoerd. Wat gebeurt er in een CRO? Welke functies zijn er en wat zijn de carrièreperspectieven? Elke nieuwsbrief komt een andere medewerker, van een ander bedrijf aan het woord.

Naam: Lidija Smits

Bedrijf: Venn Life Sciences

Functienaam: Senior Clinical Research Associate

Wie ben je en wat houdt jouw functie in?

Dame met post-it’s op zak en meestal aan het werk op een ziekenhuisafdeling waar een arts of het onderzoeksteam een klinische studie overziet. Op dit moment werk ik samen met de afdelingen hematologie, longziekten, neurochirurgie en orthopedie in verschillende ziekenhuizen.

Mijn functie is om in dossiers van de patiënten na te gaan of de klinische studie volgens de regels verloopt, hoe het met de patiënten gaat en of er nog iets bijzonders over het middel gemeld moet worden. Onafhankelijk van farmaceut of de arts doe ik mijn werk.

Het liefst zou je alles wat een patiënt meemaakt, nadat hij of zij is gestart aan de klinische studie, willen rapporteren. Zo kan veiligheid van een nieuw middel gegarandeerd worden. Bekende bijwerkingen van medicijnen die we thuis hebben, staan netjes uitgeschreven in de bijsluiter. Wat de bijwerkingen van een nieuw middel zijn, is op het moment van een lopende studie nog niet helemaal bekend.  Objectief bekijk ik wat er in een patiëntendossier is gemeld, en of alle rapportages goed zijn verwerkt.

Wat is volgens jou de grootste toegevoegde waarde van jouw bedrijf aan klinisch onderzoek in Nederland?

Venn Life Sciences, gevestigd in Hoogeveen en Breda heeft voor alle fasen van een klinische studie kennis in huis. En wij verstaan alle dialecten in Nederland J

Wat zijn de carrière perspectieven en mogelijkheden voor CRA’s?

Als Clinical Research Associate kun je voor een farmaceut of een Clinical Research Organisatie werken. Je kunt je werk wereldwijd doen, indien je de taal van het land beheerst. Voor mij is het heel aannemelijk dat ik in Nederland, België, maar ook in Engeland of Amerika ziekenhuizen bezoek.

Wat is voor jouw werk de grootste uitdaging bij de uitvoering van klinisch onderzoek in Nederland? 

Het is een uitdaging om de visites aan het ziekenhuis zo efficiënt als mogelijk te laten verlopen. Zeker als een arts die dag nog patiënten ziet, is een goede communicatie en planning van belang.

Wat verwacht je van de ACRON?

Het organiseren van congressen en bijeenkomsten voortzetten en eventueel uitbreiden!

 

Wil je ook jouw verhaal vertellen? Dat kan! Neem contact op met het secretariaat.

Recent Posts

Leave a Comment