Klinisch onderzoek ten tijde van de coronacrisis

 In Nieuws

Door Bart Scheerder

Beste allen,

Zonder met profetische woorden te willen starten kom ik er toch niet onderuit om te zeggen dat we ons in ‘bijzondere tijden’ bevinden. De greep die het nieuwe corona virus heeft op onze samenleving is ongekend en helaas ondervinden we deze in het klinisch onderzoek ook volop. Nagenoeg alle ziekenhuizen zitten volledig op slot behalve voor noodzakelijke zorg en gerelateerde bezoeken.

In deze tijden moeten we de veiligheid van onze samenleving voorop stellen en de zorg op gang houden. Tegen die achtergrond willen we nu gaan kijken hoe- en in welke mate we het mensgebonden klinisch onderzoek toch nog kunnen laten doorgaan. In sommige situaties is het voor de veiligheid van de patiënten die deelnemen in dit onderzoek essentieel dat bijvoorbeeld studie medicatie wordt toegediend, maar hoe organiseer je dat? Sommige labmonsters zijn enorm belangrijk voor de uitkomsten van onderzoeken naar innovatieve behandelingen van de toekomst, wat kan er nog wél worden geregeld? Kunnen de verantwoordelijke principal investigators voldoende medisch toezicht houden op hun studie patiënten? Lopen we achterstanden op in de rapportage van serious adverse events?

Vanuit allerlei organisaties worden adviezen en richtlijnen verspreid. De ACRON wil graag bijdragen aan het vinden van oplossingen voor de uitdagingen waar we nu voor staan. Dit probleem vraagt om inzicht en begrip vanuit alle verschillende stakeholders. De komende periode gaat de DCRF hier mee aan de slag en de ACRON draagt daar haar steentje aan bij! Binnen enkele dagen worden jullie gevraagd om input te leveren in dit kader middels een enquête die vanuit de DCRF verstuurd wordt.

In deze hectische tijden moeten we continue en snel schakelen en vragen we veel van ieders flexibiliteit. Laten we vooral goed met elkaar in contact blijven en als onderzoeksveld met eenduidige werkwijzen komen, zodat niet ieder voor zich het wiel opnieuw uit hoeft te vinden.

Heb je nog adviezen, ben je bekend met richtlijnen die zijn uitgevaardigd namens organisaties? Stuur het ons door via info@acron.nl.

Recent Posts