Leden aan het woord: Franca Bindels, Studiemanager – WCN

 In Nieuws

De ACRON wil graag meer bekendheid creëren rond het werk wat door haar leden wordt uitgevoerd. Wat gebeurt er in een CRO? Welke functies zijn er en wat zijn de carrièreperspectieven? Elke nieuwsbrief komt een andere medewerker, van een ander bedrijf aan het woord.

Naam: Franca Bindels
Bedrijf: vereniging Werkgroep Cardiologische centra Nederland (WCN)
Functienaam: Studiemanager

Wie ben je, waar werk je, wat is jouw functie? Wat houd dat in?
Mijn naam is Franca Bindels en ik ben ruim 12 jaar werkzaam in het veld van klinisch onderzoek. Ik heb o.a. als monitor en projectmanager gewerkt bij verschillende CRO’s en farmaceutische bedrijven. Ik ben werkzaam bij de WCN, een vereniging van niet-academische cardiologische centra voor klinisch onderzoek. Als studiemanager overzie ik het industrie-gesponsorde studieportfolio. Het portfolio bestaat uit z’n 40 actieve studies, variërend van kleine fase I onderzoeken tot grootschalige internationale fase II-III studies met ruim 30 deelnemende WCN centra. In mijn rol als studiemanager ben ik de schakel tussen de sponsor of CRO en onze aan de studie deelnemende centra. Ik coördineer o.a. de vele feasibility verzoeken voor site selectie en monitor de rekruteringsvoortgang van onze centra.

Wat is volgens jou de grootste toegevoegde waarde van jou/jouw bedrijf aan klinisch onderzoek in Nederland?
Bij de WCN zijn z’n 60 cardiologische centra aangesloten en de klinisch onderzoeksactiviteiten worden gecoördineerd vanuit het kantoor in Utrecht. Als verenging streven we er naar om de levens van hart- en vaatpatiënten te verbeteren door het doen van goed klinisch onderzoek. Onze onderzoekers en research professionals zijn goed getraind, hebben ruime ervaring op het gebied van klinisch onderzoek en worden beschouwd als betrouwbare studiecentra. Doordat de onderzoeksactiviteiten centraal gecoördineerd worden vind er een grote efficiëntieslag plaats. Zo zijn de contractonderhandelingen gecentraliseerd en wordt er één contract per studie afgesproken welke door alle deelnemende WCN centra wordt gebruikt.

Wat zijn de carrière perspectieven en mogelijkheden voor mensen in jouw functie?
De rol van studiemanager omvat vele facetten en is daardoor erg afwisselend. Je hebt contact met de sponsor, site monitors en onderzoeksteams en dat vraagt om een pragmatische aanpak om alle belangen succesvol samen te brengen. Daarbij komt mijn achtergrond in klinisch onderzoek goed van pas. De WCN voert ook investigator initiated studies uit. Als studiemanager heb je de mogelijkheid om als een projectmanager deze studies te leiden. Erg leuk en afwisselend.

Wat is voor jouw werk de grootste uitdaging bij de uitvoering klinisch onderzoek in Nederland?
Het doen van klinisch onderzoek kost een hoop geld en hoe langer onderzoeken duren, hoe duurder het wordt. We zien dan ook dat er meer en meer gelet word op tijdslijnen. In Europa, en dus ook in Nederland, wordt er hard gewerkt om bijvoorbeeld het opstarten van een studie te versnellen. Daarbij zijn vele partijen betrokken en dat is dus een hele uitdaging.

Wat verwacht je van de ACRON?
Ik verwacht dat de ACRON de belangen behartigt van de Nederlandse onderzoeksorganisaties zodat Nederland een sterk onderzoeksland blijft. Samen staan we sterk en een goede vertegenwoordiging is belangrijk om succesvol veranderingen te bewerkstelligen.

Recent Posts