Leden aan het woord: Ingrid de Visser-Kamerling, Senior Clinical Scientist

 In Nieuws

De ACRON wil graag meer bekendheid creëren rond het werk wat door haar leden wordt uitgevoerd. Wat gebeurt er in een CRO? Welke functies zijn er en wat zijn de carrièreperspectieven? Elke nieuwsbrief komt een andere medewerker, van een ander bedrijf aan het woord.

Naam: Ingrid de Visser – Kamerling
Bedrijf: CHDR, Centre for Human Drug Research
Functienaam: Senior Clinical Scientist

 

Wie ben je?

Mijn naam is Ingrid de Visser – Kamerling. Ik heb medische biologie te Leiden gestudeerd (1994-1998), alvorens ik als PhD student bij het CHDR (1999) ging werken. In 2003 ben ik gepromoveerd en vanaf 2005 ben ik geregistreerd klinisch farmacoloog. Na mijn promotie heb ik 3,5 jaar onderzoeksbeleid gedaan bij de afdeling onderzoek van de Nederlandse Hartstichting. In 2007 werd ik door Adam Cohen teruggevraagd om weer bij het CHDR aan de slag te gaan.

Waar werk je, wat is jouw functie? Wat houdt dat in?

Ik werk als senior clinical scientist bij het CHDR. In deze functie begeleid ik de projectleiders/onderzoekers (PhD students) met klinisch onderzoek. Ik begeleid ze bij zowel de praktische/operationele kant als bij de wetenschappelijke kant van klinische geneesmiddelonderzoek. Zo help ik hen praktisch met indieningen bij de instanties, planning en klinische uitvoer van geneesmiddelonderzoek, en wetenschappelijk help ik hen met het schrijven van onderzoeksprotocollen, rapportages en wetenschappelijke publicaties in peer reviewed journals. Daarnaast geef ik farmacologieonderwijs aan geneeskunde/biomedische studenten.

Wat is volgens jou de grootste toegevoegde waarde van jou/jouw bedrijf aan klinisch onderzoek in Nederland?

Het CHDR is een onafhankelijk instituut dat is gespecialiseerd in vroege fase geneesmiddelonderzoek. De toegevoegde waarde van het CHDR aan het klinisch onderzoek in Nederland is dat het CHDR door innovatieve methoden en technologieën te combineren met getalenteerde, gemotiveerde onderzoekers hoogwaardig klinisch onderzoek uitvoert. Dit wordt gezien door de internationale geneesmiddelindustrie. Daarnaast kunnen we, door het gebouw dat speciaal ontworpen is voor klinisch geneesmiddelonderzoek, de proefpersonen een veilige en comfortabele omgeving bieden.

Wat zijn de carrière perspectieven en mogelijkheden voor mensen in jouw functie?

De sr. clinical scientists kunnen zich, nadat ze eerst zijn opgeleid tot ervaren projectleiders, ontwikkelen als supervisors van de projectleiders. Door het begeleiden van PhD studenten ontwikkelt een sr clinical scientist zich wetenschappelijk /academisch. Omdat CHDR hoge eisen stelt aan de klinische uitvoer van het onderzoek (Good Clinical Practice) zijn de sr. clinical scientist precies op de hoogte van hoe klinisch onderzoek uitgevoerd dient te worden en zijn ze aantrekkelijk voor de farmaceutische industrie.

Wat is voor jouw werk de grootste uitdaging bij de uitvoering klinisch onderzoek in Nederland? 

Lastige vraag, maar wat mij nu vooral bezig houdt is de regelgeving voor het onderzoek met genetisch gemodificeerde organismen. Daartoe is de wet- en regelgeving lastig en log.

Wat verwacht je van de ACRON?

Ik verwacht van de Acron dat het de belangen behartigt van de branche in de politiek. En daarnaast helpt wet- en regelgeving te vereenvoudigen zodat Nederland voorop kan lopen met geneesmiddelonderzoek.

Recent Posts