Leden aan het woord: Marcia Schutte-Acosta, Study Start Up Associate – ICON Clinical Research

 In Geen categorie

De ACRON wil graag meer bekendheid creëren rond het werk wat door haar leden wordt uitgevoerd. Wat gebeurt er in een CRO? Welke functies zijn er en wat zijn de carrièreperspectieven? Elke nieuwsbrief komt een andere medewerker, van een ander bedrijf aan het woord.

Naam: Marcia Schutte-Acosta
Bedrijf: ICON Clinical Research
Functienaam: Study Start Up Associate

Wie ben je, waar werk je, wat is jouw functie? Wat houd dat in?

Wat leuk dat ik door de ACRON benaderd ben om wat over mijzelf te vertellen! Mijn naam is Marcia Schutte-Acosta, ik ben een “working mum”, houd erg van dansen, uit eten gaan en zo vaak mogelijk een fimpje te pakken. Ik ben een mix van een Nederlandse kaaskop met Arubaans bloed, maar in Nederland geboren en getogen. Door mijn achternaam “Acosta” word ik in allerlei talen aangesproken, vaak in het Spaans, maar dat staat nog op mijn to-do lijstje, om ooit Spaans onder de knie te krijgen.

Ik werk bij ICON Clinical Research, dat is een CRO (Clinical Research Organisation); wij worden door farmaceuten in de arm genomen om een gedeelte van klinisch geneesmiddelenonderzoek in opdracht van de farmaceut over te nemen. Ik ben onderdeel van het Nederlandse Start Up team en mijn functie is Study Start Up Associate. Ik werk al ruim 19 jaar in klinisch onderzoek, eerst bij een andere CRO en sinds eind 2018 bij ICON. Ik ben verantwoordelijk voor indieningen bij ethische commissies en bij de overheid (soms ook bij andere instanties, dat hangt van de studie en het soort te onderzoeken geneesmiddel af).

Voordat een klinisch geneesmiddelonderzoek opgestart mag gaan worden moet er goedkeuring zijn vanuit de ethische commissie en vanuit de overheid, zonder dat mag het onderzoek niet opgestart worden in de ziekenhuizen/klinieken/praktijken die aangegeven hebben aan het onderzoek mee te willen doen. Tevens moet er een getekend contract zijn tussen farmaceut/ICON en het betreffende ziekenhuis/arts/kliniek/praktijk, ik doe daarvoor de contract- en budgetonderhandelingen en ben de spil tussen farmaceut/ICON en het ziekenhuis/de arts. Ik zorg ook voor alle materialen die een proefpersoon die aan de studie mee gaat doen krijgt. Denk hierbij aan een patiënteninformatie – en toestemmingsformulier waarin o.a. staat uitgelegd wat de studie inhoudt, wat de voor- en nadelen zijn van het onderzoek, wat voor een vergoeding de proefpersoon krijgt, of de proefpersoon toestemming geeft om mee te gaan doen etc. Ook zijn er vaak andere materialen, zoals bijv. een dagboekje dat de proefpersoon moet invullen om bij te houden welke dosering van het geneesmiddel is ingenomen en hoe vaak, of een vragenlijst om aan te geven hoe de proefpersoon zich geestelijk of lichamelijk voelt. Sommige van die materialen moet ik zelf schrijven aan de hand van informatie die ik vanuit de farmaceut/ICON heb gekregen en dat in een template moet gaan verwerken. Zeer interessant en een leuk proces.

Ik vind het iedere keer zo leuk om materialen klaar te hebben die begrijpelijk zijn voor iedereen, van jong tot oud! Ik zorg er ook voor dat alle documenten en goedkeuringen die nodig zijn om de studie op te starten op tijd klaar en in orde zijn, daarna is het betreffende ziekenhuis/arts/kliniek/praktijd ready to go en kunnen zij beginnen met het onderzoek.

Wat is volgens jou de grootste toegevoegde waarde van jou/jouw bedrijf aan klinisch onderzoek in Nederland?

Ik heb ruim 19 jaar werkervaring in klinisch onderzoek, ik hoop dat ik met mijn ervaring een continue positieve en gespecialiseerde ondersteuning bied aan farmaceuten, ziekenhuizen/klinieken/praktijken, artsen en aan mijn werkgever ICON.

Wat zijn de carrière perspectieven en mogelijkheden voor mensen in jouw functie?

Ik kan doorgroeien naar een Study Start Up Lead functie, dan stuur ik Start Up Associates aan op Europees of internationaal niveau.

Wat is voor jouw werk de grootste uitdaging bij de uitvoering van klinisch onderzoek in Nederland? 

Daar hoef ik niet lang over na te denken, dat zijn de contract- en budgetonderhandelingen. Vaak een tijdrovend proces waarbij alle partijen z.s.m. overeenstemming moeten gaan vinden, maar waar veel tijd in gaat zitten!

Wat verwacht je van de ACRON?

Ik hoop dat de ACRON klinisch onderzoek in Nederland sterk op de kaart blijft zetten, met goed doordachte en werkbare processen en templates/documenten die aansluiten op klinisch onderzoek op Europees niveau; er komen veel spannende veranderingen aan in 2022 en hoop dat Nederland voorop gaat/blijft lopen in innovatie en aantrekkelijk blijft voor klinisch onderzoek.

Recent Posts