Leden aan het woord: Mazin Al Hakim, Onderzoeksarts EB Medical Research

 In Nieuws

De ACRON wil graag meer bekendheid creëren rond het werk wat door haar leden wordt uitgevoerd. Wat gebeurt er in een CRO? Welke functies zijn er en wat zijn de carrièreperspectieven? Elke nieuwsbrief komt een andere medewerker, van een ander bedrijf aan het woord.

Naam: Mazin Al Hakim
Bedrijf: EB Medical Research (FlevoResearch en UtrechtResearch)
Functienaam: Onderzoeksarts

Wie ben je, waar werk je, wat is jouw functie? Wat houdt dat in?
Ik ben onderzoeksarts en werk sinds begin 2000 aan klinisch onderzoek. Mijn functie is het uitvoeren van klinische studies als PI volgens ICH-GCP richtlijnen. In het verleden heb ik daarnaast ook 13 jaar poli (interne geneeskunde / endocrinologie) gedaan bij een perifeer ziekenhuis, maar tegenwoordig kan ik me volledig richten op het uitvoeren van onderzoek. Ik vind het interessant om bij te dragen aan de ontwikkeling van nieuwe middelen en extra behandelingsmogelijkheden. Ik leer iedere dag weer iets nieuws en dat houdt mijn werk boeiend.

Wat is volgens jou de grootste toegevoegde waarde van jou/jouw bedrijf aan klinisch onderzoek in Nederland?
EB Medical Research is volledig gefocust op onderzoek en daardoor kunnen we kwalitatief hoogstaand onderzoek uitvoeren. Omdat we ons volledig focussen op onderzoek, kunnen we voor sommige studies veel deelnemers aan het onderzoek mee laten doen en daardoor niet alleen onze site aantrekkelijk maken voor deelname aan het onderzoek, maar ook Nederland beter profileren als onderzoeksland. Door onze kleinschalige opzet, kunnen we eenvoudig schakelen en samenwerken met andere centra waardoor er weer andere mogelijkheden voor onderzoek ontstaan.

Wat zijn de carrière perspectieven en mogelijkheden voor mensen in jouw functie?
Uniek aan deze functie is dat je werkt aan diverse therapeutische gebieden, waardoor je een enorm brede ervaring opdoet.

Wat is voor jouw werk de grootste uitdaging bij de uitvoering klinisch onderzoek in Nederland?
Uiteindelijk willen we zoveel mogelijk mensen de kans geven om deel te nemen aan onderzoek. Hierdoor kunnen meer mensen geholpen worden en neemt ook de ervaring met het onderzoek toe.

Wat verwacht je van de ACRON?
ACRON is enorm actief om klinisch onderzoek op de kaart te zetten in Nederland. Om het onderzoeksveld nog verder te profileren, zou het goed zijn als er in de toekomst mogelijkheden zijn om onderzoeksarts als specialisatie te accrediteren. Dit zal ook de interactie en samenwerking tussen onderzoeksartsen bevorderen. Hierdoor zal het ook voor nieuwe collega’s aantrekkelijker worden om als onderzoeksarts te werken en daardoor kan Nederland nog verder groeien als onderzoeksland.


Recent Posts