Leden aan het woord: Melloney Dröge, Associate Director Drug Discovery & Bioanalytics

 In Nieuws

De ACRON wil graag meer bekendheid creëren rond het werk wat door haar leden wordt uitgevoerd. Wat gebeurt er in een CRO? Welke functies zijn er en wat zijn de carrièreperspectieven? Elke nieuwsbrief komt een andere medewerker, van een ander bedrijf aan het woord.

Naam: Melloney Dröge
Bedrijf: Ardena Bioanalytical Laboratory (ABL, Assen)
Functienaam: Associate Director Drug Discovery & Bioanalytics

Wie ben je, waar werk je, wat is jouw functie? Wat houdt dat in?
Ik ben Melloney Dröge. Na het afronden van mijn studie farmacie in Groningen, het behalen van mijn apothekersexamen, en mijn promotieonderzoek in de farmaceutische biologie, ben ik in 2004 als Project Manager gestart bij ABL, een bioanalytisch laboratorium in Assen. Bij ABL werken wij aan projecten die variëren van het opzetten van een cell based assay in de early drug discovery, tot het begeleiden van de bioanalyse in grote (multi centre) klinische studies. In mijn functie als project manager ben ik zowel het aanspreekpunt voor de klant als voor het team dat aan het project werkt.

Wat is volgens jou de grootste toegevoegde waarde van jou/jouw bedrijf aan klinisch onderzoek in Nederland?
Als bioanalytisch laboratorium is ABL actief in alle fasen van geneesmiddelenonderzoek. Zo kan er bij ons een methode ontwikkeld worden voor bijvoorbeeld het in vitro screenen van grote aantallen nieuw gesynthetiseerde compounds. Maar er kan ook een LC-MS/MS of ELISA methode opgezet en gevalideerd worden voor de bioanalyse van samples uit een preklinische studie, volgens de daarvoor geldende internationale richtlijnen van de FDA en EMA. Naast onze bioanalytische ondersteuning kunnen wij voor klinische studies ook de logistieke fase verzorgen. ABL levert dan alle materialen aan die nodig zijn voor de afname van een sample inclusief de daarbij behorende instructies en documentatie (zoals bijvoorbeeld een lab manual en sample accountability forms). Hiervoor hebben wij een systeem ontwikkeld dat in de praktijk erg weinig sample queries blijkt op te leveren.

Wat zijn de carrière perspectieven en mogelijkheden voor mensen in jouw functie?
Door de groei van ABL is mijn functie de afgelopen jaren steeds meer verschoven naar een coördinerende rol waarbij ik op dit moment de drug discovery en immmunochemie projecten en de logistieke activiteiten bij ABL aanstuur. Hierdoor ben ik veel bij onze klanten om vroeg in het proces mee te denken.

Sinds afgelopen september is ABL onderdeel geworden van de Ardena Group, een ‘early-phase contract development and manufacturing organization (CDMO). Samen met onze partners Pharmavize in Gent and Crystallics in Amsterdam, kunnen we hierdoor een nog uitgebreider pakket aan geïntegreerde services aanbieden. Bovendien biedt dit de mogelijkheid voor verdere groei en taakdifferentiatie.

Wat is voor jouw werk de grootste uitdaging bij de uitvoering klinisch onderzoek in Nederland?
De grootste uitdaging is voor mij de dagelijkse balans tussen het realiseren van de verwachtingen van verschillende klanten binnen de mogelijkheden van de techniek, wet- en regelgeving, tijdslijnen en beschikbare budgetten.

Wat verwacht je van de ACRON?
Als branchevereniging staat de ACRON voor het optimaal laten functioneren van klinisch onderzoek in Nederland. Ik verwacht dat we door gezamenlijk optreden de omvang en kwaliteit van geneesmiddelenonderzoek in Nederland een grotere vlucht kunnen laten nemen. Om hier zelf een steentje aan bij te dragen, vertegenwoordig ik sinds kort ABL in de werkgroep Toetsing & Registratie.

Recent Posts