Leden aan het woord: Rik Stuurman, Senior clinical scientist – Centre for Human Drug Research (CHDR)

 In Nieuws

De ACRON wil graag meer bekendheid creëren rond het werk wat door haar leden wordt uitgevoerd. Wat gebeurt er in een CRO? Welke functies zijn er en wat zijn de carrièreperspectieven? Elke nieuwsbrief komt een andere medewerker, van een ander bedrijf aan het woord.

Naam: Rik Stuurman
Bedrijf: Centre for Human Drug Research (CHDR)
Functienaam: Senior clinical scientist

Wie ben je, waar werk je, wat is jouw functie? Wat houd dat in?
Ik ben Rik Stuurman en ik werk als senior clinical scientist bij het Centre for Human Drug Research. Hierbij ben ik verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoer van verschillende klinische onderzoeksprojecten. In deze positie begeleid ik arts-onderzoekers en PhD studenten op het gebeid van wetenschap en project management en ik heb een consulterende rol op het gebied van early drug development (fase I/II), farmacokinetiek en de ontwikkeling van biomarkers.

Wat is volgens jou de grootste toegevoegde waarde van jou/jouw bedrijf aan klinisch onderzoek in Nederland?
Het Centre for Human Drug Research is een onafhankelijk instituut dat gespecialiseerd is in innovatief onderzoek in de vroege fase van geneesmiddelontwikkeling. Ik ben van mening dat het belangrijk is, om naast veiligheid ook in een zo vroeg mogelijke fase van de productontwikkeling naar de werkzaamheid van een middel te kijken.

Wat zijn de carrière perspectieven en mogelijkheden voor mensen in jouw functie?
Binnen het CHDR zijn verschillende mogelijkheden om je te ontplooien als onderzoeker. We verrichten onderzoek bij verschillende onderzoeksgebieden, zoals bij immunologie, dermatologie, neurologie en kindergeneeskunde, maar ook op verschillende vlakken, zoals het lab, wearables, en testbatterijen van meerdere PD uitkomsten. Op al deze gebieden is er mogelijkheid om door te groeien naar expert.

Wat is voor jouw werk de grootste uitdaging bij de uitvoering klinisch onderzoek in Nederland?
De grootste uitdaging bij de uitvoering klinisch onderzoek in Nederland is de toenemende complexiteit van de klinische projecten. Daarnaast kunnen het toenemende aantal subcontractors en de bijbehorende datastromen projecten ook (onnodig) complex maken.

Wat verwacht je van de ACRON?
Ik verwacht van de ACRON dat zij zich gedraagt als branchevereniging van onderzoeksorganisaties. Hierbij kan gedacht worden aan het belangen behartigen van de aangesloten leden, maar ook aan het mede mogelijk maken van samenwerkingsverbanden. Verder verwacht ik ook van ze dat ze als waakhond werken van de branche en kritisch staan tegenover de toename van bureaucratie rondom geneesmiddelonderzoek.

 

 

Recent Posts