Leden aan het woord: Suzan Cordes, Teamleider laboranten MRI Centrum

 In Nieuws

De ACRON wil graag meer bekendheid creëren rond het werk wat door haar leden wordt uitgevoerd. Wat gebeurt er in een CRO? Welke functies zijn er en wat zijn de carrièreperspectieven? Elke nieuwsbrief komt een andere medewerker, van een ander bedrijf aan het woord.

Naam: Suzan Cordes
Bedrijf: MRI Centrum
Functienaam: Teamleider laboranten


Wie ben je, waar werk je, wat is jouw functie? Wat houd dat in?

Ik ben Suzan Cordes, teamleider van de laboranten. Sinds 1999 afgestudeerd als radiodiagnostisch laborant, vanaf 2007 werkzaam bij het MRI Centrum als laborant en vanaf 2013 als teamleider van de laborantengroep. Het MRI Centrum is een zelfstandig diagnostisch centrum welke gespecialiseerd is in MRI diagnostiek. Op verzoek van (huis)artsen maar ook voor wetenschappelijk onderzoek voeren wij MRI’s uit. Vanuit mijn functie ben ik ervoor verantwoordelijk dat deelnemers van een klinische studie exact volgens het vastgestelde MRI protocol worden gescand. Dit vereist implementatie van deze scanprotocollen in onze MRI scanners en vervolgens het uploaden van de data en alle bijbehorende MRI informatie naar een centraal laboratorium.

Wat is volgens jou de grootste toegevoegde waarde van jou/jouw bedrijf aan klinisch onderzoek in Nederland?
Het MRI Centrum is een onafhankelijke kliniek met een passie voor onderzoek. Onze jarenlange ervaring op het gebied van MRI binnen klinisch onderzoek zorgt ervoor dat wij efficiënt kunnen schakelen. We hebben ervaring met het opzetten van protocollen voor klinisch onderzoek en zijn bekend met de administratieve handelingen binnen het organiseren van deze trials, zodat wij snel en professioneel kunnen handelen. Dit heeft zich tot nu toe geuit in een bijdrage in wetenschappelijk onderzoek naar Alzheimer, MS, diabetes en rug- en knieproblematiek.

Wat zijn de carrière perspectieven en mogelijkheden voor mensen in jouw functie?
Als teamleider van de laboranten draag ik de verantwoordelijkheid over de laboranten die werkzaam zijn bij het MRI Centrum. In mijn functie wordt ik betrokken bij het operationele gedeelte van de kliniek maar ook bij het aanschaffen van bijvoorbeeld een nieuwe 3T MRI. Op dit moment zijn we daar druk mee bezig. Door de platte en niet bureaucratische organisatie wordt ik vanuit mijn expertise betrokken in de beslisvorming van de directie. De uitdaging bij mijn laborantengroep ligt ook grotendeels aan de ambitie die zij zelf hebben. Als zij zich willen ontwikkelen door bijvoorbeeld verdere specialisatie dan is mijn ervaring dat er altijd wordt ingegaan op deze behoefte. Ik vind het een sterk punt van het MRI Centrum dat mensen beoordeeld worden naar hun competenties en worden ingezet op waar hun kracht ligt.

Wat is voor jouw werk de grootste uitdaging bij de uitvoering klinisch onderzoek in Nederland?
Vanuit laborantenperspectief ligt de grootste uitdaging in het zo gestroomlijnd mogelijk laten verlopen van de onderzoeken. Daarnaast proberen we vanuit een persoonlijke en servicegerichte benadering de deelnemers zoveel mogelijk op hun gemak te stellen zodat het MRI onderzoek niet als een belasting wordt ervaren. Als laatste moeten de beelden worden ge-upload binnen een bepaalde tijdspanne en geldt er altijd een specifiek uploadprogramma per studie. Er wordt dus zeker zorgvuldigheid verwacht van de laboranten met betrekking tot het archiveren van de beelden.

Wat verwacht je van de ACRON?
Het MRI Centrum werkt veel met CRO’s samen in het opzetten van trials. Onze verwachting is dat ACRON het platform biedt om in contact te komen met CRO’s. Daarnaast blijven we via ACRON op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek.

Recent Posts