Mag ik u even voorstellen aan: de ACRON Symposium Commissie

 In Nieuws

Sinds begin 2018 heeft de Symposium Commissie een nieuw gezicht gekregen vanuit het ACRON bestuur. Ik heb deze rol over van onze voorzitter, John Blank, overgenomen. Vanaf deze plek wil ik graag John bedanken voor zijn belangrijke bijdragen gedurende de afgelopen periode. Hierbij valt te denken aan de voorjaarsvergadering met het ACRON symposium: “Lokale uitvoerbaarheid op de schop. Denk je mee?” georganiseerd in samenwerking met de DCRF. Daarnaast werd tijdens de najaarsvergadering het onderwerp ‘De Patiënt Centraal’ belicht.

Zoals gezegd neemt ondergetekende dus vanaf begin 2018 de aansturing van de Symposium Commissie over, met ondersteuning van medebestuurslid Caroline Eilering. Gezien de beperkte omvang van de Commissie op dit moment vindt het overleg met name ad-hoc plaats. Vanuit mijn achtergrond als CEO van PSR Orphan Experts, een CRO volledig gespecialiseerd in het begeleiden van klinisch geneesmiddelen onderzoek voor zeldzame ziektes, sta ik altijd open om de status quo van zaken binnen ons vakgebied uit te dagen (aangezien dit de enige manier is om echt verder te komen met elkaar), en indien enigszins mogelijk, zal dat wat mij betreft ook een rode draad zijn voor de toekomstige activiteiten die door de Symposium Commissie worden georganiseerd.

Binnen de ACRON vinden wij het belangrijk om activiteiten te organiseren voor enerzijds onze leden, waarbij deze activiteiten voorzien in concrete behoeftes qua informatie, veranderende wetgeving / initiatieven en niet te vergeten de kansen voor Nederland als belangrijk onderzoeksland. Met de komst van de EMA naar Nederland in 2019 biedt dit voor ons enorme kansen om binnen Europa een nog vooruitstrevende en innovatieve rol te spelen binnen het geneesmiddelenonderzoek. Indien wij als Symposium Commissie hier een concrete steen aan kunnen bijdragen, dan zullen we dit uiteraard niet nalaten. Als eerste aanzet hiertoe zal gedurende de aankomende voorjaarsvergadering aandacht voor dit onderwerp zijn (zie ook de vooraankondiging elders in deze nieuwsbrief).

Daarnaast zal de ACRON ook dit jaar wederom een bijdrage leveren bij de organisatie voor het DCRF jaarcongres, dat dit jaar in Ede zal worden gehouden op 26 september aanstaande. Binnenkort zal een eerste concept programma van dit jaarcongres beschikbaar komen. Tevens heeft de ACRON zich bereid gevonden om het 5de internationale EUCROF congres in het voorjaar van 2020 mede te organiseren in Amsterdam. Het is niet toevallig dat dit dan samenvalt met ons 25-jarig bestaan!

Kortom, de Symposium Commissie heeft de komende periode voldoende diverse activiteiten op stapel staan en derhalve zijn wij dan ook op zoek naar enthousiaste mensen die een concrete bijdrage zouden willen leveren bij de voorbereidingen van deze (en mogelijk andere) activiteiten als Symposium Commissie lid. Jullie bijdragen, klein of groot, wordt zeer gewaardeerd en mocht hiervoor belangstelling bestaan dat kan je dit aangeven door middel van een e-mail naar ondergetekende.

Tot 15 juni a.s. op de Voorjaarsvergadering!

Roger Legtenberg
Bestuurslid ACRON & voorzitter Symposium Commissie

Recent Posts