Mag ik u even voorstellen aan: De nWMO werkgroep

 In Nieuws

De nWMO werkgroep adviseert de Dutch Clinical Research Foundation op het gebied van non-WMO onderzoek, met name over het Toetsingskader. Vroeger werden deze onderzoeken beoordeeld door de Stichting Code Geneesmiddelenreclame. De werkgroep bestaat uit de volgende zes leden:

  • Frits Lekkerkerker, voorzitter nWMO werkgroep en voorzitter van de Nederlandse Stichting Ethische Comités die de EC’s vertegenwoordigen
  • Peter Bertens, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen (voorheen Nefarma)
  • Peggy Manders, vertegenwoordigt de Universitaire Ziekenhuizen (NFU – Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra)
  • Ellen Rusch, vertegenwoordiger van een van de DCRF-adviescommissies (Martini Groningen) en vertegenwoordigt de Topklinische Ziekenhuizen (STZ –  Stichting Topklinische Ziekenhuizen)
  • Arno Blokhuis, vertegenwoordiger ACRON Vereniging van alle CRO’s in Nederland
  • Eveline Loriaux, projectleider

De werkgroep komt maandelijks bij elkaar om het nWMO landschap te bespreken en het proces te verbeteren ten aanzien van keuring door de Adviescommissies nWMO. Dit gaat meestal over de telefoon en soms zien zij elkaar in levende lijve. Een van de dingen die ze recent hebben gedaan, is het formuleren van een standaard adviesbrief die de ziekenhuizen en Ethische Commissies moeten herkennen om de processen lokaal te versnellen. De werkgroep is op het moment bezig met een nieuw voorstel voor een standaard Patienteninformatieformulier en de overgang naar Toetsing Online. Onlangs was er een Kennisatelier over het Toetsingskader nWMO, dat werd georganiseerd door de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Hier werd een statusupdate en interessante opfrispresentatie gegeven waar mensen vragen konden stellen. Deze presentatie(s) bevat handige informatie voor iedereen die wil gaan indienen of daar al mee bezig is. Verder is de website recentelijk vernieuwd en is aan iedereen aan te raden deze te raadplegen wanneer ze nWMO onderzoek willen gaan uitvoeren: https://nwmostudies.nl/

Arno Blokhuis, sr. Clinical Research Associate van QuintilesIMS, neemt voor de ACRON sinds het tweede kwartaal van het jaar plaats in de Werkgroep nWMO van de Dutch Clinical Research Foundation voor non-interventiestudies. “Ik vind het zelf een hele leuke werkgroep om een bijdrage aan te leveren omdat ik er veel van opsteek en hopelijk een bijdrage kan leveren aan de kwaliteit en efficiëntie van deze processen zodat het allemaal zo snel en praktisch mogelijk kan. Verder is het heel interessant om mensen buiten je eigen kringetje te leren kennen en te leren begrijpen wat hun standpunten zijn.”

Recent Posts