Mag ik u even voorstellen aan: De werkgroep Scholing

 In Nieuws

Namens de ACRON draait Astrid Schut, managing director WCN, mee in deze DCRF groep, maar eigenlijk doet zij dat met twee petten op. DCRF is de plek waar alle veldpartijen in klinisch onderzoek in gesprek gaan over knelpunten en hoe het beter kan in Nederland. Als directeur van de WCN, een netwerk van cardiologen/ onderzoekers, zijn we een enthousiast maar atypisch ACRON lid.

Ondertussen is onder de DCRF vlag ook een Platform Onderzoekersnetwerken opgericht, waar de stem van de onderzoeker wordt verwoord. In de scholing richt ik me dan ook op de belangen van de CRA’s, in gesponsord of investigator initiated onderzoek, maar ook op de belangen van de research professionals en de onderzoekers. Uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat een goed scholingskader voor alle betrokkenen het hele veld, en uiteindelijk dus onze patiënten en data, ten goede komt.

De werkgroep scholing is een hele brede groep van een vaste kern, onder voorzitterschap van Dyonne van Duuren. De groep is gestart met het opstellen van een matrix met als doel: in kaart brengen welke professionals in welk deel van de studie betrokken zijn, waar een scholingskader gewenst is.

De volgende stap is dat per beroepsgroep, vaak op niveau verantwoordelijke en medewerker, rollen, taken en competenties zijn uitgewerkt. Dat is een interessante, maar moeilijke en bewerkelijke exercitie. Je gaat namelijk bepalen welke competenties een professional moet hebben om kerntaken uit te kunnen voeren, en dan kom je uit op een heel schema met wat bijvoorbeeld een junior CRA moet kennen en kunnen om aan de lat die we met elkaar leggen te voldoen. De DCRF gaat nadrukkelijk geen aanbieder worden van scholing. Bedrijven en externe aanbieders hebben al heel veel, en kunnen de matrix gebruiken om hun aanbod aan te passen of uit te breiden. Of dat dan een beroepsopleiding is, of modulaire scholingen dat ligt aan het veld van vraag en aanbod. Wat de DCRF wel ambieert is om een rol te spelen in het coördineren van de accreditatie, en dat is voor onze leden ook van belang.

Het doel is dat in Nederland een CRA, research professional, ziekenhuisapotheker of andere betrokkene in ons veld op een centrale plek kan (en moet?) gaan aantonen dat hij of zij zoals dat in de zorg gaat “bevoegd en bekwaam” is. De werkgroep en alle subgroepen zijn nu bezig hiervoor het hele gebouw op te tuigen, en als alles lukt werken we toe naar een situatie waarin je als trotse professional kan laten zien wat je kan en weet in een register. Voor de CRA’s is dit kader al bijna klaar, de research professionals vorderen gestaag; het is veel werk, dat alleen maar lukt omdat er enthousiaste mensen bereid zijn dit naast hun werk erbij te doen. In dit geheel hoort zeker ook een overgangsregeling voor de ervaren mensen in het veld. Het doel is niet iedereen de schoolbanken in te sturen, maar om een systeem neer te zetten dat recht doet aan de professionaliteit in het veld. Goed geschoold op pad en trots op ons werk. Het is leuk en leerzaam om hieraan mee te mogen werken.

Drs. Astrid Schut
Managing Director WCN

 

Recent Posts