Mag ik u even voorstellen aan uw nieuwe voorzitter

 In Nieuws

Tijdens de afgelopen najaarsvergadering is Bart Scheerder verkozen als nieuwe voorzitter van de ACRON. Hij volgt daarmee John Blank op die deze eervolle taak de afgelopen jaren met verve heeft vervuld en waarvoor wij hem veel dank verschuldigd zijn.

Bart is werkzaam voor het Universitair Medisch Centrum Groningen waar hij begonnen is als CRA bij de academische contract research organisatie TCC. Later heeft hij als projectmanager daar verschillende trials gemanaged die door heel Europa uitgevoerd werden en daar een goede kijk gekregen op het Europese (contract)onderzoek, zowel onderzoeker geïnitieerd onderzoek als industrie gesponsord.

Momenteel werkt hij voor het UMCG aan de internationale strategie en relaties. Daarnaast focust hij zich op de publiek private samenwerkingen binnen het e-health domein, waarvoor hij met partners een publiek private samenwerking heeft opgericht onder de naam dHealth Lab. Tot slot heeft hij het Biobank Kennis en Expertise centrum (BiKE) mede opgericht, een samenwerking van het UMCG met het grote populatie cohort en biobank Lifelines.

Bart: “Als voorzitter van de ACRON wil ik mijn bijdrage doen om samen met onze partners het onderzoeks eco-systeem in Nederland naar een hoger plan te tillen. Qua landoppervlakte is Nederland maar een speldenpunt op de kaart maar de impact die wij hebben in de life sciences behoort tot de top van de wereld. Zo gebeurt hier baanbrekend toponderzoek in verschillende klinische domeinen, wordt een substantieel deel van al het fase 1 geneesmiddelenonderzoek hier uitgevoerd, hebben we een uitstekende samenwerking tussen de industrie en de ziekenhuizen en is de overheid toegankelijk en bereid mee te denken en mee te werken aan het juiste onderzoeksklimaat.”

 

Recent Posts