Make The Netherlands great again!

 In Nieuws

Brede coalitie inventariseert knelpunten uit het veld bij klinisch onderzoek

Door Bart Scheerder
Begin februari kwam er een brede coalitie van strategische partners bijeen om gezamenlijk te inventariseren wat de belangrijkste knelpunten zijn die veldpartijen ervaren bij klinisch onderzoek. Daarnaast werd er ook geïnventariseerd welke initiatieven er al lopen en wie daarbij betrokken zijn. De input wordt verwerkt in de Strategische Agenda Klinisch Onderzoek 2020-2023. Dit document wordt onder leiding van de DCRF samengesteld en wordt gebruikt om alle veldpartijen te mobiliseren en gezamenlijk in actie te komen om Nederland voorop te laten lopen in het klinisch onderzoek.

‘Mooi om te ervaren dat vanuit veel verschillende gremia de urgentie gevoeld wordt om een aantal knelpunten aan te pakken’, aldus Bart Scheerder, hierbij betrokken namens ACRON. ‘Door de energie die verschillende veldpartijen hierin willen steken te kanaliseren, kunnen we meer bereiken. Samenwerken zit in ons bloed, maar zonder richting komen we nergens; door die richting te geven kan deze coalitie het onderzoek in Nederland verder mee helpen.’

De doelstelling is om voor de zomer te komen tot een document dat ook aan de politiek kan worden aangeboden, om ook daar een aantal zaken in beweging te krijgen. Sommige knelpunten vergen vooral coördinatie tussen de veldpartijen, andere vergen beweging vanuit de politiek en noodzakelijke besluitvorming. We houden u graag op de hoogte en betrekken u waar nodig, want samen kunnen we het:
Make clinical research in The Netherlands great again!

Recent Posts