Minister Van Nieuwenhuizen maakt werk van cel- en gentherapie

 In Nieuws

Goed nieuws! Minister Van Nieuwenhuizen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) gaat actie ondernemen om de vergunningverlening voor klinisch onderzoek met en de toepassing van cel- en gentherapie sneller en beter te laten verlopen. Op dit moment is daar een zware milieutoets voor vereist omdat Nederland dit onderzoek ziet als een introductie in het milieu (IM). De minister deed deze toezegging gisteren in de Tweede Kamer naar aanleiding van een motie van Arne Weverling (VVD), die vandaag met meerderheid van stemmen aangenomen werd tijdens het VAO Biotechnologie. Dit mag met recht een doorbraak worden genoemd, want tot nu toe trapte het ministerie van IenW vooral op de rem.

Opvallend is, dat de minister kans ziet tot een snelle oplossing zonder aanpassing van de huidige Nederlandse wet- en regelgeving. Ze geeft aan dat er mogelijkheden zijn om een vergunning voor klinisch onderzoek met of de toepassing van cel- en gentherapie aan te vragen onder ingeperkt gebruik. Of dat werkelijk zo is, en hoe, moet het ministerie nog verder uitwerken. De motie van de VVD roept de regering in ieder geval op hier zoveel mogelijk haast mee te maken.

Het ministerie heeft al initiatief genomen tot een overleg tussen de betrokken ministeries en veldpartijen, na de zomer. HollandBIO is daar natuurlijk bij. Tijdens het overleg staat het wegnemen van huidige belemmeringen centraal. In aanloop naar dit overleg brengt HollandBIO de (on)mogelijkheden in kaart voor het wegnemen van knelpunten zonder aanpassing van de wetgeving.

Hoewel HollandBIO liever had gezien dat de minister direct tot aanpassing van de Nederlandse regelgeving (Besluit ggo en Regeling ggo) was overgegaan, neemt de minister de zorgen van het veld serieus en zien wij de toezegging als kans op beterschap. Als de voorgestelde oplossingen daadwerkelijk ruimte geven aan vergunningen voor klinisch onderzoek met medische ggo-producten onder ingeperkt gebruik, zijn wij daar natuurlijk erg blij mee.

In de bijlage vind je een korte samenvatting en duiding van de overleggen in de Tweede Kamer die tot de toezeggingen van de minister hebben geleid.

Recent Posts