Nieuw ACRON lid: Qclinical

 In Nieuws

Onlangs heeft Qclinical zich aangesloten bij de ACRON! Qclinical is de schakel tussen de sponsoren en investigators. De organisatie heeft een netwerk van investigators, zowel binnen de eerstelijns als binnen de tweedelijns geneeskunde. Koen Mulder, oprichter en eigenaar van Qclinical, stelt zich voor.

‘Beste ACRON leden,

Mijn naam is Koen Mulder, oprichter en eigenaar van Qclinical. Een aantal van u zullen mij reeds kennen uit het verleden. Al meer dan 20 jaar ben ik werkzaam in de research branche – bij verschillende SMO’s en vanaf 2015 als zelfstandig ondernemer na het starten van Qclinical. Momenteel zijn wij werkzaam in regio midden Nederland met ons hoofdkantoor in Rotterdam.

Qclinical is de schakel tussen de sponsoren en investigators. Qclinical heeft een netwerk van investigators, zowel binnen de eerstelijns als binnen de tweedelijns geneeskunde. Hierbij ligt de nadruk wel op de eerstelijns geneeskunde. Doel is het meer toegankelijk maken voor clinical research voor beide partijen. De praktijk heeft ons geleerd dat er veel artsen zijn die graag zouden willen deelnemen aan clinical research, maar door gebrek aan tijd, kennis, middelen, enz. niet de stap kunnen maken. Hier komt Qclinical in beeld. Wij fungeren als `Single point off contact` Dit wil zeggen dat wij voor onze opdrachtgevers en investigators zoveel mogelijk werk uit handen nemen. Wij zorgen vanaf het moment van binnenkomst van een feasibillity voor een selectie van investigators met de expertise en significante toegang tot de populatie, binnen het indicatiegebied met in achtneming van de criteria vermeld in het protocol. Vervolgens verzorgen wij de gehele start-up en uitvoering ter plaatse met onze eigen research staff. Hierbij zal de investigator uit ons netwerk fungeren als PI en leveren wij ter ondersteuning de SI en de research verpleegkundige.

Ons concept bespaart de investigator en sponsor veel tijd en moeite. Wij zorgen voor een snelle en accurate feasibillity waarbij wij de site selectie deels uit handen nemen. Doordat wij de contractonderhandelingen voor ons netwerk verzorgen, onder 1 contract kunnen opereren en daarnaast na centrale goedkeuring direct van start kunnen, is een snelle start-up te realiseren.

De grootste uitdaging voor Qclinical ligt niet in de uitvoering van klinisch onderzoek, dit is voor ons core business. De grootste uitdaging ligt in het binnenhalen van klinisch onderzoek in Nederland. Mijn ervaring is dat er te vaak aan Nederland voorbij wordt gegaan. Door investigators te bundelen en daarmee een snelle en mooie feasibility neer te leggen hoopt Qclinical tezamen met de leden van de ACRON Nederland als onderzoeksland weer wat beter op de kaart te kunnen zetten.

Mijn visie is dat als wij als leden van de ACRON elkaars expertise kunnen goed kunnen benutten, dit alleen maar kan resulteren in een positief resultaat waarmee Nederland uiteindelijk een mooi visite kaartje kan afgeven binnen het internationale klinisch onderzoek landschap. Samen staan wij sterk!

Met vriendelijke groet,

Koen Mulder’

Recent Posts