Nieuwe werkgroep Communicatie in juni 2020 van start

 In Nieuws

‘Laat zien wat je doet’ was de uitkomst van het onderzoek van stagiair Esther Lorié van de VU, die in 2018 de opdracht had om de visie van het bestuur te toetsen aan de anticipatie van de leden. Het ACRON bestuur heeft deze boodschap serieus genomen.

Binnen de ACRON gebeurt veel. Zo zijn er de eigen werkgroepen en de ACRON vertegenwoordiging in externe werkgroepen. Het realiseren van gerichte en tijdige communicatie over alle activiteiten is een uitdaging. Er zijn de nodige communicatiemiddelen die worden ingezet voor berichtgeving, maar hier is ruimte voor structuur en verbetering.

De communicatiecommissie heeft het plan opgevat om alle activiteiten te kanaliseren in de Werkgroep Communicatie versie 2.0. Het plan is om alle werkgroepvoorzitters en -vertegenwoordigers één keer per kwartaal (telefonisch) te laten overleggen met het bestuur om de communicatie en de terugkoppeling naar het bestuur  soepeler te laten verlopen en meer structuur te geven. Op deze manier wordt van elkaar geleerd, wordt voorkomen dat onderwerpen dubbel worden besproken en kunnen topics voor symposia en workshops worden gegenereerd. Ook wordt het gemakkelijker om activiteiten vanuit de werkgroepen terug te koppelen via de nieuwsbrief en de website. De kick off d.m.v. een face to face bijeenkomst, staat gepland voor 9 juni 2020 – aansluitend aan de voorjaarsvergadering.

Tijdens de ALV op 27 november 2019 werd dit plan gepresenteerd aan de aanwezige leden, die positief reageerden op dit initiatief. Het laat zien dat is geluisterd naar wat in de gesprekken met de stagiair is gezegd. De ACRON kan zich op deze manier goed profileren – het laat zien waar de organisatie zich dagelijks mee bezighoudt.

Recent Posts