Nederlandse Vereniging voor Farmaceutische Geneeskunde

Voor het jaaroverzicht van 2015 heeft de ACRON het bestuur van de NVFG wat vragen voorgelegd.

Hoe heeft u de samenwerking met ACRON de afgelopen periode ervaren? Geen bijzonderheden, het is beperkt gebleven tot uitwisseling info bijeenkomsten.

Waar ziet u de belangrijkste rol voor de ACRON?

Als belangenbehartiger voor CROs in Nederland, het accrediteren van Nederl andse CRO’s. Daarnaast verwachten we dat de ACRON bruggen slaat met buitenlandse zusterorganisaties.

Wat voegt het voor u of uw organisatie toe dat de CRO’s in Nederland vertegenwoordigd zijn in een brancheorganisatie? Accreditering, standaardiseren van processen. De rol van ACRON als belangenbehartiger (zoals Nefarma) blijft wat ons betreft onderbelicht/niet goed zichtbaar.

ACRON wil graag het onderzoek klimaat in Nederland versterken. Waar denkt u dat de bijdrage van de ACRON hierin het grootst kan zijn?
Meewerken in DCTF werkgroepen en aan het accrediteren van haar leden.

Het is prettig dat er wordt meegedacht over de invulling van de taken van de ACRON, daarnaast pakken we de kritische noot met betrekking tot de zichtbaarheid van de ACRON naar andere stakeholders serieus op. Onze zichtbaarheid is een van de speerpunten van 2016 – 2018.

Website NVFG: http://nvfg.nl/home

Contact

Heb je vragen over ACRON? Neem eenvoudig contact met ons op.