Onderzoek Task Force Health Care – Internationale Kansen & Knelpunten 2018

 In Nieuws

Het Onderzoek Internationale Kansen & Knelpunten 2018 staat weer open voor de gehele Nederlandse Life Sciences & Health sector. Hierbij wil de Task Force Health Care graag onze hulp inschakelen om zoveel mogelijk LSH organisaties (bedrijfsleven, regio’s, zorgaanbieders, kennis-, onderzoeks-, opleidings- en maatschappelijke organisaties) te bereiken.

Het  Onderzoek Internationale Kansen & Knelpunten 2018
Sinds 2012 publiceert de TFHC jaarlijks het onderzoek Internationale Kansen & Knelpunten voor het Nederlandse LSH speelveld. – De laatste editie van het onderzoek staat hier.

Waarom belangrijk?
De topsector LSH, regio’s en netwerken komen erachter waar Nederlandse LSH organisaties internationale kansen en knelpunten zien. Bovendien vormt dit onderzoek  een van de belangrijkste bronnen waarop de Topsector Life Sciences & Health en de overheid:

  • internationale markten prioriteren: welke landen verdienen extra aandacht?
  • dienstverlening afstemmen: moeten we inzetten op health missies, bepaalde beurzen, exportfinanciering of juist meer kennisuitwisselingsactiviteiten opzetten?Deelname aan het onderzoek betekent dus dat jouw netwerk/regio beter vertegenwoordigd wordt in opkomende collectieve activiteiten en beter gesteund wordt in internationale en daarmee ook regionale ontwikkeling.

Het onderzoeksrapport “Internationale Kansen & Knelpunten 2016” wordt jaarlijks speciaal voor de Nederlandse Life Sciences & Healthcare (LSH) sector gepubliceerd. Het doel van het rapport is om een actueel overzicht te geven van de kansen en knelpunten in de internationale gezondheidszorgsector zoals deze door de Nederlandse LSH sector anno 2018 wordt gezien en ervaren.

De uitkomsten van dit onderzoek dragen eraan bij dat de belangen van de sector voor het voetlicht worden gebracht in Den Haag en Europa. Tot slot heeft het onderzoek invloed bij het bepalen van prioriteitslanden en het adequaat inrichten van de dienstverlening van de topsector LSH.

Doe dus mee en laat de topsector LSH weten hoe publieke en private middelen, kennis en expertise ingezet zouden moeten worden om uw internationale activiteit te ondersteunen!

Deze link brengt u naar de survey: http://bit.ly/2zfLugJ

Recent Posts