De werkgroep voert collegiaal overleg over allerlei praktische zaken binnen de fase I leden. Daarnaast is de werkgroep in 2015 actief geweest met een alternatief systeem voor VIP-check, een systeem dat samen met Belgische en Duitse CRO’s wordt gebruikt om deelname van vrijwilligers in meerdere studies op hetzelfde moment of met te weinig tussenliggende tijd te voorkomen. In dit kader hebben we overleg met de BAPU, the Belgian Association of Phase 1 Units.

We blijven ons de komende jaren inzetten voor een verbeterd VIP systeem (hetzij middels een verbeterd systeem, hetzij middels een ander systeem).

Most Recent Projects