Om de review binnen een onderzoekscentrum en de medisch ethische toetsing te vereenvoudigen, is in 2015 een standaard modelovereenkomst voor klinisch onderzoek dat wordt geïnitieerd en gefinancierd door een geneesmiddelenontwikkelaar. Deze standaard modelovereenkomst maakt het makkelijker om sneller te starten met klinisch onderzoek.

In de modelovereenkomst zijn alle rechten en plichten van bij door farmaceutische bedrijven gesponsord onderzoek in ziekenhuizen betrokken partijen opgenomen. De modelovereenkomst is opgesteld in samenwerking tussen partijen die zijn verenigd in de DCRF (Dutch Clinical Research Foundation) en beschikbaar via de DCRF website: http://dcrfonline.nl/werkgroepen/clinical-trial-agreement/.

De modelovereenkomst is in eerste instantie gelanceerd voor de STZ en algemene ziekenhuizen. Ondertussen is er ook een akkoord bereikt met de NFU en daarmee zijn alle partijen aangesloten bij de modelovereenkomst. Voor heel Nederland geldt nu een modelovereenkomst.

Binnen het samenwerkingsverband wordt dit proces en de implementatie daarvan nauw gevolgd. Ervaringen en knelpunten kunnen centraal gemeld worden. Een reviewgroep beoordeelt deze meldingen en neemt deze, indien nodig, mee in een volgende versie.

Most Recent Projects