De fase 1 werkgroep is volop bezig geweest met de nieuwe Clinic Trial Regulation, een nieuwe wet die publicatie van onderzoeksresultaten verder reguleert en negatief is voor fase I werk en daarmee voor de concurrentiepositie van het gehele klinisch geneesmiddelenonderzoek in Nederland en Europa vergeleken met bijv. de VS.

De groep heeft middels meerdere overleggen in zowel nationaal als internationaal verband getracht de regelgeving positief te beïnvloeden.

Zo is de werkgroep in 2015 in samenwerking met EUFRO en ACRO actief geweest in het trachten de publicatietermijn alsmede de mate van detail van fase I onderzoeken (Clinical Trial Regulation) te versoepelen. Resultante is dat de termijn tot publicatie ten opzichte van oorspronkelijk aanzienlijk is verlengd en de mate van detail afgenomen. Daarmee is het onderzoeksklimaat ten opzichte van de oorspronkelijke plannen van EMA verbeterd.

Most Recent Projects