Resultaten DCRF enquête over klinisch onderzoek tijdens COVID-19 bekend

 In Nieuws

Op 2 april stuurde de DCRF een enquête uit om de impact van COVID-19 op het Nederlandse klinisch onderzoek te onderzoeken. Een groot aantal respondenten gaf gehoor aan de oproep, de resultaten van de enquête werden onlangs bekendgemaakt.

In de enquête werden vragen gesteld over het al dan niet in aangepaste vorm doorgaan van klinisch onderzoek en de knelpunten als gevolg van COVID-19 waarmee onderzoekscentra te maken kregen.  Ook werden er vragen gesteld over de financiële gevolgen voor afdelingen of bedrijven die zich bezighouden met de uitvoer van klinisch onderzoek.

De resultaten laten zien dat 40% van de studies on hold is gezet, terwijl 40% in aangepaste vorm doorging. Het niet meer kunnen includeren van patiënten, het beperken van monitortoegang en het vaak niet op afstand kunnen controleren van onderzoeksgegevens kwamen als de grootste knelpunten naar voren.

Ongeveer 30% van de respondenten koppelden terug financiële problemen te verwachten als gevolg van de corona maatregelen – met name CRO’s en onderzoekscentra met onderzoekspersoneel dat speciaal voor een onderzoek is aangesteld. Oorzaak is het stilvallen van het onderzoek en het wegvallen van de daarmee samenhangende omzet, terwijl personeelskosten doorlopen.

Naast knelpunten en belemmeringen werden ook positieve zaken teruggekoppeld: METC’s bleven hun werk goed en snel doen en waren prima in staat tot het versneld toestemming verlenen aan COVID-19 studies. Vanuit de respondenten werd teruggekoppeld dat daarvan kan worden geleerd om de opstart van klinisch onderzoek in Nederland efficiënter te laten verlopen.

De managementsamenvatting van de resultaten is hier te vinden: https://dcrfonline.nl/nieuws/resultaten-dcrf-enquete-knelpunten-klinisch-onderzoek-tijdens-coronacrisis/

Recent Posts