SWOT analyse farmaceutische industrie in Nederland

 In Nieuws

Nefarma heeft het initiatief genomen om een studie uit te laten voeren naar de sterktes, zwaktes en kansen van de farmaceutische industrie in Nederland. Price WaterhouseCoopers (PWC) zal als consultancy bureau in de komende maanden onderzoek doen naar de kengetallen van onze sector in Nederland, zodat we een goed beeld krijgen van de economische bijdrage die onze bedrijfstak aan de Nederlandse economie levert.

Dit omvat onder meer gegevens over het (pre)klinische onderzoek, investeringen in start-ups en de productie van geneesmiddelen. Daarnaast zal het bureau een SWOT analyse uitvoeren en de situatie in Nederland vergelijken met dat van buurlanden. Dat alles moet leiden tot een plan van aanpak voor de verdere versterking van de sector (via bv. maatregelen vanuit Den Haag).

Dit onderzoek wordt mede begeleid door een groep vertegenwoordigers vanuit de sector, zowel vanuit de achterban van Nefarma als van daarbuiten. In deze groep is ook de ACRON vertegenwoordigd. De eerste stap is gezet en bestaat uit het opstellen van een enquête die door PWC bij diverse bedrijven, inclusief ACRON leden, zal worden uitgezet.

Deze enquete kunt u verwachten in het 4e kwartaal 2016. Alle ACRON leden zullen dan gevraagd worden deze enquête in te vullen zodat de cijfers ten aanzien van (pre)klinisch onderzoek in Nederland goed vertegenwoordigd worden vanuit de CRO sector.

Recent Posts