Toestemming observationeel onderzoek COVID-19 patiënten in spoedsituaties: hoe is dit geregeld? 

 In Nieuws

COREON, een samenwerkingsverband van onderzoekers, werkt aan een herziening van de Gedragscode Gezondheidsonderzoek. Juist nu is dit heel actueel, in het kader van onderzoek naar COVID-19. De kerngroep die de gedragscode praktisch voorbereidt, heeft een kort statement uitgebracht onder welke voorwaarden observationeel onderzoek in spoedsituaties is toegestaan. 

De Gedragscode zal onder andere ingaan op de uitzonderingen op het toestemmingsbeginsel voor deelname aan observationeel wetenschappelijk onderzoek. De Gedragscode wordt geïnitieerd door COREON, een samenwerkingsverband van onderzoekers. Praktisch wordt de Gedragscode voorbereid door een kerngroep, bestaande uit juristen, ethici, een functionaris gegevensbescherming van een academisch ziekenhuis en een onderzoeker. Gelet op de huidige discussie bij onderzoek naar Covid 19, achtte deze kerngroep het verstandig om nu een kort statement uit te brengen onder welke voorwaarden zulk onderzoek is toegestaan.

Het statement kunt u hier downloaden

Meer informatie over de Gedragscode vindt u hier

Recent Posts