In twee weken de wereld rond (in de Benelux…)

 In Nieuws

Door Bart Scheerder

Afgelopen twee weken waren intensieve ACRON weken. Het begon vorige week met een bijeenkomst bij de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, waarbij wij zijn gevraagd mee te denken hoe we in een coalitie van welwillenden de komende periode een strategisch actieplan kunnen samenstellen, gedragen door het veld. Wat hierin naar voren moet komen is onder andere een set van bottlenecks die we in de uitvoering van klinisch onderzoek ervaren, wie daarvan probleemeigenaar is, wat er al gebeurd en wat we er de komende periode aan kunnen doen. Ook moeten we bepalen voor welke dossiers we de politiek nodig hebben, en welke wegen we daartoe moeten gaan bewandelen. Kernbegrip in dit geheel is ‘actie’, en de regie ligt bij de DCRF.

Tijdens de Dutch Medicines Days van de FIGON waren we uitgenodigd deel te nemen in een panel waarin het onderwerp van gesprek min- of meer hetzelfde was: wat moet Nederland doen om Europees koploper te worden in het klinisch onderzoek? Het was een interessant panel met participatie van onder andere de executive director van de EMA, Guido Rasi. Tijdens de discussie werd spontaan vanuit het FIGON publiek een actiegroep voorgesteld die zich hiermee bezig moet gaan houden. Of het bij een idee blijft, of dat er actie komt zal de tijd leren, maar als we dit soort proactieve initiatieven kunnen kanaliseren via de DCRF, dan kan het alleen maar positief uitpakken.

In Brussel zit men ook niet stil (gelukkig). 24 tot 26 september waren de Research & Innovation Days georganiseerd. Een groots opgezet event waarin een aantal zaken werden gepresenteerd vanuit de EU. Het Horizon 2020 programma komt ten einde en er komt een nieuwe programma dat Horizon Europe heet. In het onderzoek onder dat programma zal de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid nog belangrijker worden, iets waar Nederland in uitblinkt. Ook werd het nieuwe Mission Driven Research gepresenteerd, waarin oncologie een belangrijk speerpunt wordt.

Ook dit jaar was heel klinisch onderzoekend Nederland vertegenwoordigd tijdens het jaarlijkse DCRF congres; een moment voor veel van onze leden om even ‘inhoudelijk’ het net op te halen op een aantal dossiers en natuurlijk om een hoop mensen te zien en te spreken vanuit de diverse DCRF achterbannen. Ook dit jaar was het congres weer goed bezocht en uitstekend georganiseerd en wat mij betreft met twee zeer goede Keynote sprekers!

Donderdag 26 september was er het jaarlijks congrestival ‘The World of Healthcare’ (WoHC), georganiseerd door de Task Force Healthcare (TFHC). De TFHC vertegenwoordigt de Nederlandse healthcare sector wereldwijd en verbindt partijen vanuit Nederland aan contacten over de hele wereld. Regelmatig verzorgen zij innovatie missies naar het buitenland, vaak met participatie van ministers of topambtenaren. Het WoHC event is voor TFHC een gelegenheid om hun contacten vanuit de hele wereld naar Nederland uit te nodigen en uiteraard verbinding te leggen met Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen. Het event werd geopend door Bruno Bruins en gevolgd door een bevlogen presentatie van Susanne Baars die met haar sociale onderneming SocialGenomics wereldwijde digitale connecties wil leggen om gezondheidsuitdagingen aan te gaan.

Slotstuk was de september bijeenkomst van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Jaarlijks organiseert de vereniging een bijeenkomst in de Nieuwspoort. Kern van deze bijeenkomst is een inhoudelijk debat over een actueel thema, waaromheen er gelegenheid is om te netwerken. Onderwerp van gesprek was ‘hoe maken we ons medicijnsysteem toekomstbestendig?’. Hieruit kwam voor mij vooral naar voren dat we het als sector met elkaar eens zijn dat ‘het anders moet’, maar dat de uitwerking daarvan op zijn zachtst gezegd nog wel uitdagend is. Daarmee kom ik dan ook weer terug op waar mijn twee weekse wereldreis begon, het wordt tijd dat we onze schouders onder een aantal dossiers gaan zetten en tot actie overgaan!

Recent Posts