Uitnodiging ACRON Voorjaarsvergadering – 15 juni 2018 in Utrecht

 In Nieuws

Beste ACRON leden,

Bij deze nodigen wij u en uw collega’s van harte uit voor de Voorjaarsbijeenkomst van de ACRON.

Deze bijeenkomst bestaat uit twee delen waarbij we beginnen met de ledenvergadering (alleen toegankelijk voor ACRON leden). Daarnaast willen we met u in gesprek over de kansen voor klinisch onderzoek in Nederland.

Er liggen momenteel en in de nabije toekomst diverse kansen vanuit het perspectief van de veldpartijen met betrekking tot klinisch onderzoek in Nederland. Te denken hierbij valt aan de komst van de EMA in 2019 naar Amsterdam, Bidbook activiteiten PharmInvest en de Biotech sector die floreert in Nederland.

In dit kader hebben we een aantal interessante sprekers bereid gevonden om hun visie hierover met u te delen en met u te discussiëren:

– Hoe we Nederland weer sterk maken (PharmInvest initiatief)
– De Nederlandse Biotech industrie – succesverhaal en toekomstige kansen

Aan het begin van de avond sluiten we af met een hapje en drankje waarbij u uw ACRON collega’s weer even kunt spreken.

Aanmeldingen ontvangen wij graag via info@acron.nl of online via ‘acron.nl’.

Tot 15 juni!

Met vriendelijke groet,
Het ACRON bestuur

Recent Posts