Update DCRF nWMO werkgroep

 In Nieuws

Binnen de DCRF werkgroep nWMO is er de afgelopen half jaar veel gebeurd. Waar heeft de werkgroep nWMO aan gewerkt en wat is er bereikt? Arno Blokhuis (lid werkgroep) geeft een korte update van de afgelopen periode.

Non-WMO verklaringen
De commissie heeft verduidelijkt dat het niet nodig is een nWMO verklaring te laten afgeven door een Ethische Commissie als er al getoetst is door een van de nWMO adviescomissies aan de hand van het toetsingskader en een positief advies is afgegeven. Dat is handige info voor ACRON collega’s, omdat dit toch weer minimaal een maand kan schelen (of veel langer als je een lastige Ethische Commissie hebt).

ToetsingOnline (TOL)
Dit proces laat nog steeds op zich wachten. Aangezien de nWMO toetsing er een beetje achteraan hobbelt, verwacht ik dat het nog wel even duurt voordat die door de TOL portal zal gaan. Omdat er nu nWMO werkzaamheden blijven liggen die worden opgepikt door de adviescomissies en door de administratieve afdeling van de DCRF, zijn de kosten hoger als begroot. Hierover onderhandelt Frits Lekkerkerker/CCMO (lid werkgroep nWMO).

Facturering
DCRF zal nu sneller facturen gaan zenden naar aanvragers (zodra aanvraag binnenkomt).

Patiënten Informatie Formulier (PIF)
Hierin is een kleine update gekomen die aangeeft dat medicatie onderdeel is van reguliere zorg en valt onder het wettelijk eigen risico van de zorgverzekering. Deze update zal spoedig ge-upload worden op www.nwmostudies.nl. 

Delen van onderzoeksdata
Eveline Lorieux gaf aan dat uit de maatschappij de wens komt om onderzoeksdata onderling te delen. Ik denk zelf dat hier nu in voorzien wordt omdat er aangestuurd wordt op publicatie van studieresultaten. Snellere of meer grondige deling lijkt me onwenselijk aangezien er helemaal geen digitale platformen voor bestaan en de privacyregelingen almaar scherper worden (denk aan het feit dat april 2018 de echte harde cut-off date wordt dat de GPDR regels echt opgevolgd moeten gaan worden en de maatschappelijke onrust over het elektronisch medisch dossier). De Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen en CCMO gaan dit nog wel samen bespreken.

Einde studie
De adviescommissies hebben gevraagd om eindbericht als een studie afgerond is. Dit om het dossier te sluiten. Verder verwacht ik niet dat ze hier heel grondig naar gaan kijken en er zal geen procedure voor zijn. Een eenvoudige email is voldoende.

 

Recent Posts