Verzameling websites met informatie over klinische studies

 In Nieuws

In dit digitale tijdperk gaan patiënten vaak zelf online op zoek naar informatie over hun aandoening. Hierbij komen zij mogelijk terecht op websites van bijvoorbeeld patiëntenorganisaties. Deze bieden informatie aan over de aandoening en verschillende behandelmogelijkheden, waaronder eventueel deelname aan klinische studies.

Deelnemen aan klinisch onderzoek is een behandelmogelijkheid waar patiënten vaak zelf niet aan denken of niet kennen. Door klinisch onderzoek zichtbaar te maken op dergelijke websites en aan te geven aan welke studies patiënten potentieel kunnen deelnemen, kan klinisch onderzoek dichter bij de patiënt gebracht worden. Hetzelfde geldt voor artsen: Zij zijn vaak niet op de hoogte van lopende studies. Op websites van bijvoorbeeld bepaalde artsengroepen kunnen zij terugvinden welke studies er lopen in een bepaalde aandoening.

Deze websites bieden dus een kans om klinische studies meer zichtbaar te maken en deelname in de studies te verhogen. Om deze kans zo optimaal mogelijk te benutten heeft de werkgroep Werving proefpersonen een inventarisatie gemaakt van websites waar klinische studies op staan. Dit overzicht toont aan op welke websites patiënten en artsen klinische studies kunnen vinden, alsook waar farmaceutische bedrijven studies op kunnen plaatsen om ze zichtbaar te stellen voor arts en patiënt.


DCRF werkgroep Werving Proefpersonen
Frauke van Aert, stagiair Janssen

 

Recent Posts