Vooraankondiging ACRON Voorjaarsvergadering & mini symposium: ‘Kansen voor klinisch onderzoek in Nederland’ – 15 juni 2018 in Utrecht

 In Nieuws

Op 15 juni a.s. zal in het Van der Valk Hotel in Utrecht de jaarlijkse Voorjaarsvergadering van de ACRON plaatsvinden (alleen voor ACRON leden, vanaf 12:30 uur). Tijdens deze vergadering zullen de bestuurszaken, alsmede updates van de diverse werkgroepen worden besproken. Direct hierop aansluitend (vanaf 14:30 uur) zal een interessante mini symposium worden georganiseerd in een tijd waarin de EMA naar Nederland gaat komen met als titel ‘Kansen voor klinisch onderzoek in Nederland’.

Tijdens dit mini symposium, waarvoor een ieder van harte is uitgenodigd, zal Annemiek Verkamman van HollandBIO zal het succes en toekomstige kansen van de Nederlandse Biotech industrie toelichten & Ida Haisma van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen zal het PharmInvest initiatief dat onlangs is gestart bespreken.

Wij nodigen u hierbij van harte uit om deel te nemen op 15 juni a.s. en hopen op een grote opkomst!

Roger Legtenberg,
namens de Symposium Commissie ACRON

 

Recent Posts